PARTNER PORTALU
  • BGK

Rewitalizacja w Bytomiu: Mieszkańcy mają jeszcze głos

  • aw/PAP    8 lipca 2016 - 12:47
Rewitalizacja w Bytomiu: Mieszkańcy mają jeszcze głos
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne były omawiane z mieszkańcami Bytomia podczas prowadzonych od połowy maja konsultacji społecznych (fot.bytom.pl)

• Do 15 lipca - został przedłużony termin zgłaszania pomysłów do tworzonego przez samorząd Gminnego Programu Rewitalizacji w Bytomiu.
• Władze miasta tłumaczą to skalą zaangażowania mieszkańców.
• Na działania związane z szeroko pojętą rewitalizacją miasto wyda ok. miliarda zł.
Przypomnijmy, powstaje 7-letni program kompleksowej rewitalizacji i odnowy miasta (2016-2022) i związany z nim Gminny Program Rewitalizacji (GPR) - dokument niezbędny dla przygotowania i finansowania programu m.in ze środków unijnych.

Czytaj też: Czy Bytom odzyska dawny blask?

Od 18 maja mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły do tego dokumentu za pośrednictwem formularzy umieszczonych na stronie bytomodnowa.pl.

"Spodziewaliśmy się inwencji twórczej mieszkańców, ale ta aktywność przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. W ciągu kilku ostatnich dni czerwca napłynęło do nas ponad sto projektów. Wpływają do nas mailowo, mieszkańcy przynoszą je osobiście. Wielu zostawiło sobie pisanie projektów na ostatnią chwilę i nie zdążyli. Dlatego na prośbę bytomian przedłużyliśmy termin składania projektów o dwa tygodnie" - wyjaśniła naczelnik wydziału strategii i funduszy europejskich bytomskiego magistratu Izabela Domogała.

Jak przypomniała, przedsięwzięcia rewitalizacyjne były omawiane z mieszkańcami Bytomia podczas prowadzonych od połowy maja konsultacji społecznych. Podmioty, które prowadziły te spotkania także wnioskowały o wydłużenie terminu zgłaszania pomysłów.

Czytaj też: Bez dodatkowego wsparcia Bytom się nie podniesie

Formularz, za pomocą którego się je zgłasza jest krótki - pomysły trzeba opisać zwięźle, należy m.in.: scharakteryzować problem, wskazać sposób jego rozwiązania i podać, jaki osiągnie się efekt. Trzeba też zaznaczyć, kto może lub powinien go realizować, ile to będzie w przybliżeniu kosztowało, a także, jak zmierzyć rezultat danego projektu.

Pomysły rewitalizacyjne powinny mieścić się w obszarach zagadnień: przestrzenno-funkcjonalnych, społecznych, gospodarczych, środowiskowych oraz technicznych.

Działania przestrzenno-funkcjonalne i techniczne wiążą się z porządkowaniem zdegradowanej przestrzeni, doposażaniem infrastruktury i ożywianiem otoczenia. Zakładane w nich przebudowy, konserwacje i renowacje obiektów muszą wiązać się z rozwiązywaniem problemów społecznych.

Działania społeczne powinny uaktywniać lokalną społeczność. Miasto wymienia tu organizację kursów, warsztatów i szkoleń pomagających zapobiegać wykluczeniu, pomysły wyrównujące szanse edukacyjne dzieci czy działania pomagające rozwijać ich zainteresowania lub poprawiać sprawność fizyczną.

Działania środowiskowe powinny zmierzać np. do zmniejszenia hałasu, zanieczyszczenia powietrza i rewaloryzacji terenów zielonych. Działania gospodarcze mają wspierać kreatywność osób przedsiębiorczych.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne muszą być realizowane na obszarach przeznaczonych do rewitalizacji lub ich rezultaty przeciwdziałać występującym tam negatywnym zjawiskom społecznym.

Dostarczone na formularzach propozycje mają być przeanalizowane i poddane konsultacjom - według wcześniejszych deklaracji samorządu to mieszkańcy zdecydują, które zostaną wpisane do Programu.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.