PARTNER PORTALU
  • BGK

Rośnie liczba placówek integracji społeczno-zawodowej w Polsce

  • MN    14 listopada 2017 - 14:12
Rośnie liczba placówek integracji społeczno-zawodowej w Polsce
GUS podliczył wszystkie jednostki integracji społeczno-zawodowej w Polsce (grafika: GUS)

Główny Urząd Statystyczny policzył jednostki reintegracji społeczno-zawodowej w Polsce. Ich liczba cały czas rośnie, a większość z nich tworzą stowarzyszenia, fundacje oraz społeczne podmioty wyznaniowe.
• Wśród placówek świadczących usługi z zakresu integracji społeczno-zawodowej dominują warsztaty terapii zajęciowej (708 jednostek w 2016 r.).

• Na kolejnych miejscach są kluby integracji społecznej (217), centra integracji społecznej (159) i zakłady aktywności zawodowej (103).

• Łącznie w 2016 r. aktywnie działało 1187 jednostek reintegracji społeczno-zawodowej, z czego 2/3 utworzone zostało przez podmioty non-profit.

W 2016 r. aktywnie działało 1187 jednostek reintegracji społeczno-zawodowej. Głównie były to placówki nakierowane na aktywizację osób z niepełnosprawnościami – 708 warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i 103 zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), ale również świadczące usługi dla osób z innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – 159 centrów integracji społecznej (CIS) i 217 klubów integracji społecznej (KIS).

Między 2015 r. a 2016 r. łączna liczba CIS, WTZ oraz ZAZ zwiększyła się o 34 jednostki, tj. o 4 proc. Z kolei w okresie 2005-2016 odnotowano wzrost o 296 placówek tego rodzaju (łącznie o 44 proc., a średniorocznie - o 3 proc.).

W ciągu 2016 r. z usług reintegracji społeczno-zawodowej świadczonych przez CIS, ZAZ i WTZ skorzystało blisko 50 tys. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zatrudnienie podjęło 4 na 10 osób, które ukończyły zajęcia w CIS oraz co 4 osoba niepełnosprawna opuszczająca WTZ lub ZAZ.

Centra integracji społecznej

Na koniec 2016 r. w Polsce aktywnie działało 159 centrów integracji społecznej (w tym 157 złożyło sprawozdania ze swojej działalności). Liczba aktywnych CIS wzrosła o 19 jednostek w stosunku do 2015 r. Większość CIS prowadzonych było przez organizacje sektora non-profit (104 jednostki w 2016 r. i 95 jednostek w 2015 r.). Jednostki samorządu terytorialnego, głównie gminy, prowadziły w 2016 r. 47 centrów integracji społecznej, a 8 aktywnych CIS działało przy spółdzielniach socjalnych. Liczba CIS samorządowych i prowadzonych przez spółdzielnie socjalne zwiększyła się w porównaniu do 2015 r. – odpowiednio o 7 i 3 jednostki.

Kluby integracji społecznej

Na koniec 2016 r. w Polsce działało 217 klubów integracji społecznej. Liczba aktywnych jednostek zmniejszyła się o 14 proc. w porównaniu do 2015 r., najczęściej z powodów braku finansowania działalności i zakończenia projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zdecydowana większość, bo blisko 3/4 klubów integracji społecznej prowadzona była przez jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne im podległe, jak np. ośrodki pomocy społecznej lub domy pomocy społecznej, 1/4 - przez organizacje z sektora non-profit.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.