PARTNER PORTALU
  • BGK

RPO: prezydent miasta nie może zakazać udzielania dziennikarzowi informacji

  • MN    13 września 2016 - 11:04
RPO: prezydent miasta nie może zakazać udzielania dziennikarzowi informacji
Kwestie dostępu prasy do informacji należy rozpatrywać z punktu widzenia podstawowej zasady demokratycznego państwa prawnego - przypomina RPO (fot. commons.wikimedia.org)

• Dziennikarz TVP Gdańsk zawiadomił Rzecznika Praw Obywatelskich, że prezydent Sopotu Jacek Karnowski zakazał pracownikom sopockich instytucji samorządowych udzielania mu jakichkolwiek informacji.
• Dziennikarz poskarżył się, że takie podejście uniemożliwia mu wykonywanie obowiązków zawodowych.
• Rzecznik napisał więc do prezydenta Sopotu z prośbą o wyjaśnienia.
W piśmie do prezydenta Sopotu (VII.564.24.2016) rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar przypomina o konstytucyjnych gwarancjach dostępu obywateli do informacji publicznej. Wskazuje też, że prawo dziennikarzy do informacji o działaniach organów samorządowych umocowane jest w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

„Kwestie dostępu prasy do informacji należy rozpatrywać z punktu widzenia podstawowej zasady demokratycznego państwa prawnego, jaką jest zasada jawności życia publicznego (art. 2 Konstytucji RP), zasady wolności prasy (art. 14 Konstytucji RP) oraz konstytucyjnego prawa obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej (art. 61 Konstytucji RP), a także konstytucyjnej wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji RP), określanej jako wolność wypowiedzi”.

Rzecznik wskazuje, że zgodnie z Prawem prasowym (art. 3a) w zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prawo dostępu do informacji publicznej swoim zakresem obejmuje również organy samorządu terytorialnego. Art. 4 ust. 1 Prawa prasowego poszerza katalog podmiotów zobowiązanych do udzielania prasie informacji o podmioty niewymienione w tej ustawie. Chodzi tu o przedsiębiorców i podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

- Oznacza to, że jeżeli dziennikarz adresuje swój wniosek do organu władzy publicznej, to zastosowanie będą miały przepisy powołanej ustawy o dostępie do informacji publicznej; natomiast w przypadku skierowania przez dziennikarza wniosku o informację do podmiotu niezaliczonego do sektora finansów publicznych, właściwa będzie procedura przewidziana w art. 4 prawa prasowego – tłumaczy RPO.

Art. 61 Konstytucji RP gwarantuje każdemu, w tym również dziennikarzowi, „prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej", obejmującą informację o "działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa", jak również informację o osobach pełniących funkcje publiczne.
Prawo do informacji obejmuje również dostęp do dokumentów oraz "wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów".

Dalej RPO tłumaczy, że prawo wyrażone w art. 61 Konstytucji jest konsekwencją zasady przejrzystości systemu sprawowania władzy (art. 2 Konstytucji RP) ustanowionej dla realizacji społecznej kontroli władzy i zapobiegania jej nadużyciom oraz poprawiania jakości pracy administracji publicznej. Zasada jawności działania organów państwa, nazywana niekiedy "przejrzystością administracji" uważana jest za jedną z fundamentalnych wartości państwa prawa oraz warunek efektywnego funkcjonowania systemu.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • Ewa, 2016-09-14 11:00:58

    Sądzę, że gdyby dziennikarz skierował oficjalnie zapytanie to urzędu to by odpowiedź dostał. zapewne było tak, że nagabywał pracowników- to nie dziwię się, że rezydent zabronił im udzielania odpowiedzi. Od odpowiedzi na pytania są upoważnione przez szefa jednostki osoby- i o to chodzi tylko....  rozwiń
  • Anna KLZ, 2016-09-13 22:46:21

    to miłe że pan Rzecznik Praw Obywatelskich tak obszernie wyjaśnia regulację art. 61 Konstytucji RP oraz art. 54 ust.1. W tym kontekście proszę o kontynuację tej wiedzy i postawy do każdego Organu państwowego, nawet takim jak Państwowa Inspekcja Pracy - dokumentacja od 2009 roku znajduje się w zasoba...ch Rzecznika Praw Obywatelskich. Nadmieniam iż art. 54, ust.4 Konstytucji RP jeszcze nie jest wykreślony. z poważaniem Anna Wieczorkowska Gdańsk, 13 września 2016r.  rozwiń