PARTNER PORTALU
  • BGK

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji: Duże opóźnienie i sporo błędów

  • pt    30 sierpnia 2016 - 09:48
Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji: Duże opóźnienie i sporo błędów
NIK skontrolował Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji. (fot.shutterstock)

• NIK skontrolował Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji.
• Kontrola wykazała kilkumiesięczne opóźnienie we wdrażaniu programu, a także wiele problemów zarządczych i organizacyjnych.
Jak podkreśla Najwyższa Izba Kontroli w raporcie "Wdrożenie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019", program wdrażano w urzędach administracji rządowej zgodnie z założeniami określonymi przez Radę Ministrów, jednak odbywało się to z opóźnieniami.

Prawidłowo funkcjonowała struktura wdrażania programu na trzech poziomach: koordynatorzy, grupy robocze ds. realizacji poszczególnych zadań lub działań oraz instytucja wdrażająca, której funkcje wykonywał Międzyresortowy Zespół ds. Koordynacji i Monitorowania Wdrażania Rządowego Programu.

Natomiast niemal pięciomiesięczne opóźnienie w powołaniu przez Prezesa Rady Ministrów Międzyresortowego Zespołu, spowodowało niedotrzymanie terminu powołania przez Ministra Spraw Wewnętrznych grup roboczych ds. realizacji poszczególnych zadań oraz wyznaczenia ich szefów. W konsekwencji dopiero w 2015 r. urzędy administracji rządowej opracowały plany realizacji zadań lub działań.

Zdaniem NIK urzędy wywiązywały się z obowiązku wzmocnienia mechanizmów i struktur służących ograniczeniu korupcji oraz współdziałania instytucji publicznych i koordynacji w tym zakresie. W Rządowym Programie przyjęto do realizacji zadania i działania w obszarach najbardziej zagrożonych korupcją czyli ochrona zdrowia, sektor obronny, zamówienia publiczne, administracja państwowa oraz organizowanie profesjonalnych zawodów sportowych.

Jak zwraca uwagę NIK, w planie realizacji programu ujęto przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w jednym roku oraz w okresie kilku lat, z terminem zakończenia w 2019 r. W harmonogramie nie określono jednak szczegółowych terminów realizacji poszczególnych przedsięwzięć w obrębie zadania i działania. W efekcie utrudniało to osobom koordynującym i monitorującym wdrażanie Rządowego Programu ocenę stopnia zaawansowania poszczególnych działań.

Cele programu

NIK podkreśla także, że niejednoznacznie i nieprecyzyjnie określano wartości mierników zadań lub działań wdrażanych przez urzędy administracji rządowej, co uniemożliwiało wyznaczenie procentowego stopnia realizacji celów programu.

Jak czytamy w raporcie, nie najlepiej funkcjonował system wymiany informacji i współpracy między realizatorami wiodącymi i współpracującymi, a także ze środowiskiem naukowym i sektorem pozarządowym w ramach grupy roboczej. Kontakty między członkami grupy roboczej były prowadzone najczęściej za pośrednictwem poczty elektronicznej, a spotkania odbywały się sporadycznie, głównie w przypadku konieczności podjęcia istotnych ustaleń lub decyzji dotyczących realizacji zadań.

Brak współpracy z organizacjami pozarządowymi

Z kolei do wymiany informacji z organizacjami pozarządowymi dochodziło jedynie w trakcie konferencji, sympozjów, warsztatów oraz za pośrednictwem strony internetowej.

W ocenie NIK konieczne jest opracowanie i zorganizowanie sprawniejszego systemu wymiany informacji. Grupa robocza mogłaby stać się wówczas forum wymiany doświadczeń, szczególnie w zakresie upowszechniania dobrych praktyk związanych z implementowaniem w urzędach rozwiązań antykorupcyjnych.

Kontrola wykazała także, że Minister Spraw Wewnętrznych wykonywał jednocześnie zadania przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu i szefa 11 grup roboczych. Sytuacja, gdy minister pełni jednoosobowo funkcję zarówno przewodniczącego zespołu, jak i szefa grupy roboczej oznacza, że ta sama osoba zatwierdza wytworzone w ramach struktur ministerstwa dokumenty, jak i sprawuje nadzór - podkreśliła NIK.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • chdikk, 2016-08-30 20:28:11

    Trzeba zacząć walkę z korupcją przede wszystkim od góry - portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/poprawka-senatu-w-sprawie-in-house-pokazuje-sile-brudnych-pieniedzy,81668.html