PARTNER PORTALU
 • BGK

Rzecznik Praw Obywatelskich: Kary administracyjne gnębią Polaków

 • pt    30 maja 2016 - 10:42
Rzecznik Praw Obywatelskich: Kary administracyjne gnębią Polaków
Rzecznik Prawo Obywatelskich Adam Bodnar (fot.facebook.com)

• Coraz więcej osób karanych jest w Polsce karami administracyjnymi.
• - Wymierzane są one w zasadzie automatycznie i naruszają w wielu sytuacjach poczucie sprawiedliwości – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.
• Jego zdaniem występowanie dwóch albo więcej rodzajów odpowiedzialności prawnej równolegle za ten sam czyn budzi wątpliwości w świetle zasady demokratycznego państwa prawa.
Rzecznik Praw Obywatelskich i Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych zwracają się o uporządkowanie przepisów i wprowadzenie zasad, które zapewnią lepsze poszanowanie praw jednostki.

Obie strony podpisały apel o wprowadzenie zmian do Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących sankcji administracyjnych oraz dublowania odpowiedzialności administracyjnej z odpowiedzialnością karną.

Jest naruszenie – jest kara

Chodzi o to, że w przypadku kary administracyjnej nie ocenia się ani szkodliwości naruszenia prawa, ani stopnia zawinienia sprawcy, ani jego sytuacji finansowej, czy możliwości wykonania kary. Jest naruszenie – jest kara i koniec.

Np. jeśli ktoś ściął bez zezwolenia drzewo, które sam posadził na swojej ziemi, to kara będzie taka sama jak w przypadku osoby, która bezmyślnie niszczy zieleń. A jeśli ktoś wiezie nocą pustą ulicą chorego do szpitala, bo karetka nie mogła przyjechać, to zostanie automatycznie potraktowany jak pirat drogowy. Jeśli zostanie złapany na przekroczeniu prędkości o ponad 50 km/h, to straci prawo jazdy na 3 miesiące. Na nic tłumaczenia, okoliczności łagodzące. A osobno zostanie ukarany za wykroczenie drogowe – choć tu można będzie ocenić stopień jego winy.

Wzrost liczby przepisów przewidujących wysokie administracyjne sankcje pieniężne powoduje, że coraz więcej zwraca się ze skargami zarówno do sądów administracyjnych, jak i Rzecznika Praw Obywatelskich.

- Ludzie nie rozumieją, dlaczego ich tak potraktowano. Zdarza się też, że za jeden czyn ponoszą i odpowiedzialność karną i daleko surowszą odpowiedzialność administracyjną, a nakładane administracyjne kary pieniężne miały przede wszystkim charakter fiskalny i penalny: a nie charakter restytucyjno-prewencyjny – ocenia RPO.

Jego zdaniem występowanie dwóch albo więcej rodzajów odpowiedzialności prawnej równolegle za ten sam czyn budzi wątpliwości w świetle zasady demokratycznego państwa prawa.

Jak przypomina Adam Bodnar w kodeksie postępowania administracyjnego brak jest regulacji dotyczących dyrektyw nakładania sankcji administracyjnych; w szczególności administracyjnych sankcji pieniężnych, a także regulacji dotyczących rozstrzygania zbiegu odpowiedzialności administracyjnej i karnej za ten sam czyn.

Jak obliczyć karę pieniężną?

Brak jednolitych przesłanek i zasad wymiaru sankcji administracyjnej sprawia trudności nie tylko organom administracji publicznej, ale również sądom. Analiza orzecznictwa sądowego w tym zakresie wskazuje, że sądy administracyjne nie dysponują wystarczająco precyzyjnymi narzędziami, aby dokonać prawidłowej oceny wysokości wymierzonej kary pieniężnej.

Stąd postulat przygotowania nowej regulacji obejmującej zapewnienie - w toku postępowania administracyjnego - poszanowania praw i interesu jednostki, w szczególności prawa do obrony, o których mowa w art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

REKLAMA
×
 • 10.

  JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (3)

 • tragedia, 2016-05-30 17:52:53

  co nie znaczy że jest przestrzegany, tak jak wiele innych... Do mnie pani sędzina powiedziała, że ustawa KN jej nie obchodzi, ona zna tylko kp a inna najmądrzejsza sędzina stwierdziła wyrokując, że wprawdzie nie ma dowodów ale jej życiowe doświadczenie... okazało się wystarczające do skazania czło...wieka  rozwiń
 • prawnik, 2016-05-30 15:09:01

  Do właścicielkodeksów: art. 5 Kodeksu cywilnego nie został uchylony.
 • właścicielkodeksów, 2016-05-30 12:57:11

  Pseudo demokraci z Platformy Obywatelskiej w trakcie swojego panowania, nad Polskim Narodem, wymazali całkowicie z prawa cywilnego, które ma znaczący wpływ na prawo karne, wykroczeń i administracyjne, pojęcie zasad współżycia społecznego. Artykuł 5-ty kodeksu cywilnego, już nie istnieje. A tak brzmi...ała jego treść: "Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego w Polsce. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony." To tylko Hitler i Stalin, zabierali prawa Polakom w przeszłości. Ale jak się okazuje w historii, nie tylko oni. Warto aby Pan Rzecznik Praw Obywatelskich, nad tą sprawą, też się pochylił.  rozwiń