PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: kalendarium wydarzeń 3-9 październik 2016

  • Portalsamorzadowy.pl    3 października 2016 - 08:21
Samorządy: kalendarium wydarzeń 3-9 październik 2016
Andrzej Duda 4. października odwiedzi m.in. Szczecin. (fot.:Grzegorz Jakubowski/KPRP/prezydent.pl)

• Reforma oświaty wciąż jest jednym z głównych tematów spotkań i debat. W poniedziałek (3 października) w Warszawie ma się odbyć spotkanie na temat zmian w systemie oświaty organizowane przez MEN.
• Początek października to również inauguracja roku akademickiego. Na uroczystościach w regionach nie zabraknie prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło.
• Na 27. posiedzeniu zbierze się Sejm. W środę (5 października) sejmowa podkomisja zajmie się projektem nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych.

Prezydent, premier, ministrowie

3.10 - wizyta premier Beaty Szydło w woj.lubuskim. O godz. 12 w Gorzowie Wielkopolskim prezes Rady Ministrów weźmie udział w inauguracji roku akademickiego 2016/2017.

3.10 - Warszawa (Ośrodek Rozwoju Edukacji) - spotkanie nt. zmian w systemie oświaty organizowane przez MEN.

4.10 - wizyta prezydenta Andrzej Duda będzie w województwie zachodniopomorskim. O godz. 10 w Szczecinie prezydent weźmie udział w inauguracja roku akademickiego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym , o godz. 13.45 w Policach weźmie udział w uroczystości podpisania listu intencyjnego w sprawie budowy instalacji do produkcji propylenu metodą PDH, o godz. 16.30 spotka się z mieszkańcami miasta Łobez.

5.10, godz. 11 - MEN - posiedzenie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Sejm, Senat, komisje i zespoły parlamentarne

3.10 - Sejm - Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny

4-6.10 - 27. posiedzenie Sejmu RP.

4.10 - komisje sejmowe:

- godz. 11.15 - Komisja Polityki Społecznej i Rodziny - rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw polityki społecznej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

- godz. 17 - Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - informacja na temat stanu prac nad projektami ustaw skierowanymi do Komisji oraz o planowanych przez wybrane ministerstwa inicjatywach ustawodawczych z zakresu działania Komisji.

4.10 - komisje senackie:

- godz. 10 - Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - funkcjonowanie Służby Celnej w Polsce;

- godz. 14.30 - Komisja Środowiska - informacja o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości”;

- godz. 15 - Komisja Infrastruktury -rozpatrzenie wskazanych przez Prezes Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Funkcjonowanie grupy kapitałowej PKP”;

- godz. 16 - Komisja Kultury i Środków Przekazu, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza - pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

5.10 - komisje sejmowe:

godz.9 - Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw;

- godz. 13 - Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych - rozpatrzenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

- godz. 15 - Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisja Łączności z Polakami za Granicą - pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw;

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.