PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium 16-22 października

  • Portalsamorzadowy.pl    16 października 2017 - 06:59
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium 16-22 października
W Krakowie odbędzie się też I Kongresem Polityki Miejskiej (fot. Shuttterstock)

Mocnymi akcentami rozpoczyna się kolejny tydzień października. W Senacie odbędzie się debata o prawie miejscowym w JST, z kolei w Krakowie rozpocznie się Kongres Miast Polskich. To też okazja do obchodów 100-lecia Związku Miast Polskich. Do prac sejmowych komisji wraca temat poszerzenia Opola oraz przekopu Mierzei Wiślanej.
Ważne konferencje, wydarzenia, debaty

16.10, godz. 10.30 - Senat - Konferencja „Istota i zakres przedmiotowy aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego". Naukowcy i praktycy będą dyskutować wokół kwestii takich jak: rodzaje aktów prawa miejscowego, kontrola sądowa, formy komunikacji społecznej w procesie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz zasady techniki prawodawczej w zakresie sporządzania projektów aktów prawa miejscowego.

16.-17.10 - Kraków (Centrum Kongresowym ICE) - XV Kongres Miast Polskich (w tym Zgromadzenie ogólne ZMP), który będzie jednocześnie I Kongresem Polityki Miejskiej. Wydarzenie, organizowane przez Związek Miast Polskich w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Urzędem Miasta Krakowa w partnerstwie merytorycznym z Instytutem Rozwoju Miast, Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM oraz w partnerstwie strategicznym z BGK.

16 i 18.10 - Poznań, Toruń - kampania społeczno-informacyjna przed referendum dotyczącym nowej Konstytucji – spotkanie z udziałem Pawła Muchy, zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP - otwarte spotkanie dyskusyjne przed referendum ogólnokrajowym dotyczącym nowej Konstytucji.

17-19.10 - Poznań (Międzynarodowe Targi Poznańskie) - Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Pol-Eco System 2017. Tematyka targów porusza kwestie odpadów, wody i ścieków, techniki komunalnej, energii, powietrza oraz eco-transportu. Jednym z wydarzeń towarzyszących będzie Forum Czystej Energii.

19-20.10 - Rawa Mazowiecka - XVII Kongres Gmin Wiejskich. Na kongresie zostaną poruszone takie tematy jak: decentralizacja zadań publicznych, brak zrozumienia idei samorządności lokalnej, postulaty zmian terytorialnych (m.in. likwidacja tzw. „gmin obwarzankowych”), zapaść rozwojowa części obszarów wiejskich, ograniczone możliwości finansowania zadań gminnych. Integralnymi częściami kongresu będą: III Forum Skarbników Gmin Wiejskich oraz I Forum Radnych i Przewodniczących Rad Gmin Wiejskich.

Komisje parlamentarne, Komisja Wspólna Rządu i samorządu Terytorialnego

17.10, godz. 10 - (Urząd Marszałkowski w Opolu) - sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - informacja na temat skutków powiększenia miasta Opola dla sąsiednich gmin (przedstawiają: prezydenta Opola Arkadiusz Wiśniewski i Wójt gminy Dobrzeń Wielki Henryk Wróbel).

17. 10, godz. 11.00 - MEN- Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu KWPiST. W porządku obrad m.in.:projekt ustawy (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, projekt zmian rozporządzenia ws. sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, propozycje podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r.

17.10, godz. 12.30 - senacka Komisja Zdrowia - informacja ministra zdrowia na temat opieki koordynowanej w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

17.10, godz. 15 - senacka Komisja Infrastruktury - informacja na temat realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.