PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium 23-29 października

  • KDS    23 października 2017 - 08:57
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium 23-29 października
W tym tygodniu rozpocznie się 50. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (fot. Kancelaria Sejmu/Paweł Kula)

Obrady sejmu, posiedzenia komisji sejmowych. W Brukseli zaplanowano dyskusję na temat miast przyszłości. W tym tygodniu października zapadnie dużo ważnych decyzji dla samorządów.
Sejm i Senat, komisje sejmowe, KWRiST

23.10, godz. 10.30 - Warszawa - V sesja Międzynarodowego Kongresu „Europa Christi”, której hasłem jest „Polonia antemurale christianitatis”.

23.10, godz. 10 - Warszawa - zbierze się zespół do spraw infrastruktury, rozwoju lokalnego, polityki regionalnej i środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W programie m.in. prace nad projektem nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw, projektem rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym czy dyskusja nad nową kategorią transportu - transporcie metropolitarnym, która dotyczyć będzie obszaru metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej. 

25-27.10, godz. 10 - początek obrad 50. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – w porządku obrad m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rynku mocy czy pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. 

25.10, godz. 13 - Warszawa - posiedzenie komisji Infrastruktury, podczas którego zaplanowano przedstawienie informacji ministra infrastruktury i budownictw na temat wdrożenia wspólnego biletu na potrzeby kolejowych przewozów pasażerskich.

25.10, godz. 16 - Warszawa - posiedzenie komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W programie rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018. 

25.10, godz. 16 - Warszawa - posiedzenie podkomisji stałej do spraw polityki społecznej. Zaplanowano rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw. 

25.10, godz. 10 - Warszawa - posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

26.10, godz. 09.15 - Warszawa – posiedzenie komisji infrastruktury, ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa oraz komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej (posiedzenie odbędzie się w przypadku przeprowadzenia pierwszego czytania projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu i skierowania do rozpatrzenia przez komisje). W planie rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.

26.10, godz. 12.00 - Warszawa - posiedzenie komisji zdrowia - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

26.10, godz. 15 - Warszawa – posiedzenie podkomisji stałej do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności - rozpatrzenie informacji o możliwości rozwoju technologii pojazdów autonomicznych (self-driving car), w tym ich testowania i wprowadzania do ruchu. Informacja o wiodących ośrodkach naukowych, o podjętych inicjatywach w Polsce i niezbędnych rozwiązaniach legislacyjnych.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.