PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium 25-29 września

  • pt/mw    25 września 2017 - 08:30
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium 25-29 września
Marszałkowie na posiedzeniu Komitetu Regionów (fot. Mieszko Matusiak/UMWKP)

W tym tygodniu czekają nas posiedzenia Sejmu i Senatu, a na nich ważne dla samorządów tematy. W Brukseli równie istotna konferencja dotycząca przyszłości finansów Unii Europejskiej.
Sejm, komisje sejmowe

27.09, godz. 10 – początek obrad 48. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – w porządku obrad m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej i pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

26.09, godz. 12 – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - rozpatrzenie i zaopiniowanie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

26.09, godz. 15.30 – Komisja Finansów Publicznych, Komisja Zdrowia - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 26.09, godz. 17.30 – Komisja Polityki Społecznej i Rodziny - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.

27.09, godz. 8.15 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” zakończonych w roku szkolnym 2016/2017 oraz zasad administrowania nowym „Programem dla szkół” w roku szkolnym 2017/2018.

27.09, godz. 9 – Komisja ds. petycji - rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa poprzez wprowadzenie zakazu finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego informacji i reklam, na których prezentowane są wizerunki osób będących jednoosobowymi organami wykonawczymi bądź wchodzących w skład organów jednostek samorządu terytorialnego, a także innych osób - przedstawia poseł Bogdan Latosiński.

27.09, godz. 10 – Komisja Infrastruktury, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.

27.09, godz. 10.15 – Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - rozpatrzenie Informacji Ministra Środowiska o realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

27.09, godz. 12 – Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych - rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji przez gminy z województwa małopolskiego zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

27.09, Godz. 12.30 – Komisja Edukacji, Młodzieży i Nauki -  rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - referują: Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

27.09, godz. 16 - Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka, w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 2017 r., stwierdzającym niezgodność z konstytucją rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.