PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium 27 marca-2 kwietnia 2017

  • Portalsamorzadowy.pl    27 marca 2017 - 08:20
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium 27 marca-2 kwietnia 2017
W tym tygodniu na sesjach spotka się 9 z 16 sejmików wojewódzkich (fot.arch.)

Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku to temat przewodni III Europejskiego Kongresu Samorządów, jaki odbędzie się w Krakowie. Ale przed wyzwaniami JST stają codziennie, o czym świadczy liczba sesji sejmików wojewódzkich i miejskich, zwołanych w tym tygodniu. W Warszawie na posiedzeniu zbierze się Komisja Wspólna, a w Strasburgu zwołano Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.
Konferencje, ważne wydarzenia z udziałem prezydenta RP i ministrów

27.03, godz. 10 - Senat - Konferencja poświęcona ochronie dziedzictwa kolejowego w Polsce. Celem konferencji jest omówienie możliwości poprawy stanu ochrony zabytków kolejowych i ich adaptacji do nowych funkcji, ze wskazaniem przykładów krajowych i zagranicznych, a także opracowanie postulatów dotyczących działań organów administracji państwowej, władz samorządowych i służb konserwatorskich w zakresie ochrony zabytków kolejnictwa.

27.03, godz. 16 - Pułtusk (Dom Polonii) - konferencję prasową poświęcona inwestycjom w regionie, w której weźmie udział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, wiceminister Jerzy Szmit, a także minister Henryk Kowalczyk, wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk oraz dyrektor warszawskiego Oddziału GDDKiA Marian Gołoś.

27-28.03 - Kraków - III Europejski Kongres Samorządów - Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku.

29.03, godz. 13.45 - Warszawa (MSWiA) - konferencja "Mechanizmy współpracy organów administracji rządowej z organami administracji samorządowej na rzecz promocji Polski za granicą".

27 i 30.03 - ogólnopolska konferencja „SMOG – efektywna walka z problemem”. w Poznaniu. Wydarzenie to odbędzie się w dwóch odsłonach – pierwsza 27 marca 2017 r. w Poznaniu (WTC Poznań, ul. Bukowska 12) oraz druga 30 marca 2017 r. we Wrocławiu (Aula Uniwersytetu Przyrodniczego, pl. Grunwaldzki 24a).

30.03 - wizyta prezydenta RP w powiecie staszowskim (woj. świętokrzyskie). Andrzej Duda złoży wizytę w Elektrowni Połaniec i w Staszowie (spotkanie na Rynku z mieszkańcami zaplanowano na godz. 16.45).

Komisje z udziałem władz samorządowych

27- 30.03 - Strasburg - 32. Posiedzenie Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Udział w nim wezmą przedstawiciele samorządów wojewódzkich.

27.03, godz. 11.15 - Warszawa (MC) - Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

29.03, godz. 10 - Warszawa (MSWiA) - posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

29- 30.03 - Malta - Kongres Europejskiego Komitetu Regionów.

W regionach

27.03 - sesja Sejmiku Podlaskiego - w programie m.in. rozpatrzenie informacji w sprawie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, przekazanie sejmikowi informacji dotyczącej sprawozdania końcowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013.

27.03, godz. 10 - Sesja Rady Miasta Białystok - w programie m.in. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

27.03, godz. 10 - sesja Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego - w programie m.in. rozpatrzenie i podjęcie uchwały ws. wskazania kandydatów sejmiku do Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – projekt Zarządu Województwa.

27.03, godz. 11 - sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. W porządku obrad m.in. informacja Zarządu Województwa Pomorskiego na temat rozwoju systemu transportu publicznego.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.