PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium 9-15 października

  • Portalsamorzadowy.pl    9 października 2017 - 09:53
 Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium 9-15 października
CBA w 2016 r. przeprowadziło kontrolę we wszystkich urzędach marszałkowskich (Fot. : www.cba.gov.pl)

Wizytą Beaty Szydło w Krakowie, a prezydenta Andrzeja Dudy w Wodzisławiu Śląskim rozpoczyna się drugi tydzień października. Polityka regionalna i miejska będzie jednym z ważniejszych tematów sesji Komitetu Regionów w Brukseli podczas tzw. Open Days. Oczy samorządowców zwrócone będą też na Wiejską. Komisje sejmowe zajmą się m.in. ustawą o ewidencji ludności i regionalnym pasażerskim transportem kolejowym. Poznamy też wyniki kontroli CBA w urzędach marszałkowskich.
Wydarzenia z udziałem prezydenta RP, premier i ministrów

9.10 - premier Beata Szydło będzie przebywać z wizytą w województwie małopolskim. W programie jest udział premier w Europejskim Forum Cyberbezpieczeńtwa w Krakowie, udział w inauguracji budowy drugiego etapu inwestycji drogowej w miejscowości Naprawa.

9.10 - Wodzisław Śląski - wizyta prezydenta RP Andrzeja Dudy. W programie jest o godz. 16 złożenie wieńca pod pomnikiem Powstańców Śląskich oraz wiązanki pod tablicą upamiętniającą mieszkańców ziemi wodzisławskiej walczących o odzyskanie niepodległości przez Polskę, a także o godz. 17 spotkanie z mieszkańcami.

Ważne wydarzenia, debaty, konferencje

9-12.10 - Bruksela - sesja Plenarna Europejskiego Komitetu Regionów - Open Days. W porządku obrad m.in. spotkanie z przedstawicielami DG Regio - Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. W obradach udział wezmą m.in. przedstawiciele samorządów wojewódzkich.

10-11.10 - Bruksela - zgromadzenie Ogólne Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE. W obradach udział wezmą m.in. przedstawiciele samorządów wojewódzkich.

10-11.10 - Elbląg - VII Samorządowe Forum Kultury.

11-14.10 - Toruń - VI Forum Regionów Polski i Chorwacji. Organizatorem Forum jest Związek Województw RP. W Forum weźmie udział m.in  Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju.

12.10, godz. 11 - Ministerstwo Zdrowia - Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej KWPiST.

12.10 - godz. 12 - Senacka Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

13.10, godz. 12 - Łódź (Centrum Biurowo-Konferencyjne Comarch) - ogólnopolska narada dyrektorów departamentów urzędów marszałkowskich, właściwych ds. zdrowia.

13-14 - Bydgoszcz (Wyższa Szkoła Gospodarki) - ogólnopolska konferencja naukowa „Przemysły kreatywne szansą rozwoju miasta”.

14.10 - Dzień Edukacji Narodowej zwany Dniem Nauczyciela.

Sejm, komisje sejmowe

10-13.10 - posiedzenie Sejmu RP

10.10

- godz. 10.30 - Komisja Finansów Publicznych - rozpatrzenie projektu harmonogramu prac komisji sejmowych nad projektem ustawy budżetowej na rok 2018;

- godz. 12 - Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach usuwania zagrożeń środowiskowych;

- godz. 14.30 - Komisja Polityki Społecznej i Rodziny - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw;

- godz. 15 - Podkomisja stała ds. polityki regionalnej - wykorzystanie środków z Polityki Spójności na poziomie lokalnym na przykładzie Programu „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność;

- godz. 16 - Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - rozpatrzenie informacji na temat realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.