PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 1-7 sierpnia 2016

  • Portalsamorzadowy.pl    1 sierpnia 2016 - 07:30
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 1-7 sierpnia 2016
Senatorowie proponują opóźnienie wejścia w życie niektórych zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (fot. bydgoszcz.pl)

• 1 sierpnia to data szczególna nie tylko w historii Warszawy, ale całej Polski. Tego dnia obchodzimy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Główne obchody z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbędą się oczywiście w stolicy, ale o godz. 17 we wszystkich miastach zawyją syreny.
• Wprawdzie Sejm ma wakacje, ale senatorowie będą mieć pracowity tydzień. We wtorek sporo pracy zapowiada się dla senackiej komisji samorządowej.
• W tym tygodniu na konwencie w Szczecinie zbiorą się marszałkowie województw.
Prezydent RP, premier, wydarzenia z udziałem ministrów

1.08 - Warszawa – główne obchody 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego z udziałem przedstawicieli władz państwowych odbędą się o godz. 14.00 przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy ul. Wiejskiej, o godz. 17.00 przed pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, o godz. 19.30 przy Pomniku „Polegli-Niepokonani 1939-1945” na Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

3.08 - Kielce - na zaproszenie wojewody Agaty Wojtyszek wizytę w województwie świętokrzyskim złoży wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Zaplanowano spotkania z przedstawicielami środowiska regionalnego biznesu oraz z samorządowcami z województwa, w trakcie których zostaną zaprezentowane założenia „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” oraz rozwoju Kielc i ziemi świętokrzyskiej.

Senat, komisje senackie

2.08 - Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej:

- godz. 12 - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw;

- godz. 13.30 - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;

godz. 14.30 - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw;

- godz. 16 - rozpatrzenie ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego

3.08, godz. 11 - 24. posiedzenie Senatu RP.

Konferencje, konwenty samorządowe

2.08 - mija termin nadsyłania do biura Związku Miast Polskich zgłoszeń na bezpłatną konferencję pt. „Reklama w krajobrazie miejskim - miasta szukają rozwiązań”. Podczas spotkania, które odbędzie się 9.08 w Ciechanowie zostaną przedstawione doświadczenia i propozycje rozwiązań, jakie zastosowały niektóre miasta należące ZMP, w zakresie funkcjonującej ustawy. W konferencji udział wezmą również praktycy oraz prawnicy.

2-3.08 - Szczecin (Muzeum Narodowe – Centrum Dialogu „Przełomy”) - Konwent Marszałków Województw RP m. in. o zmianach systemowych w ochronie zdrowia i ich wpływie na samorządy terytorialne oraz o zmianach w systemie edukacji w Polsce.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.