PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 10 – 17 kwietnia

  • MIW    10 kwietnia 2017 - 08:16
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 10 – 17 kwietnia
W środę (12.04) odbędzie się konferencja "Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego”. (fot. pixabay.com)

• Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich organizują konferencję „Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego”.
• We Wrocławiu odbędzie się spotkanie robocze przedstawicieli samorządów województw dotyczące przygotowywania tzw. uchwał antysmogowych.
• Zbiera się Narodowej Rady Rozwoju. Przedstawiciele samorządów wojewódzkich wezmą udział w obradach sekcji „Wieś, rolnictwo”.
Sejm, komisje sejmowe

12.04, godz. 9.30 – konferencja „Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego”. Jej organizatorem jest Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich.

Rząd, wydarzenia krajowe i międzynarodowe z udziałem ministrów

10.04 – Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – spotkanie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa. Jego tematem będzie projekt ustawy o spółdzielniach rolników.

10.04 - Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – spotkanie Zespołu ds. systemu finansów publicznych. Jego tematem będzie projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

11.04 - Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – spotkanie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. Jego tematem będzie m.in. nowelizacja rozporządzenae w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych oraz rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

12.04 - Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – tematem będzie projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W regionach

10.04, godz. 8 – Katowice – sesja rady miasta. W programie m.in. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwrócenia się do rad gmin o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie wejścia w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Katowic, dotyczących wejścia tego miasta w skład w/w związku metropolitalnego.

10.04, godz. 9 – Gliwice (Zakłady Opel) - spotkanie nt. rynku pracy. Podczas niego zaprezentowany zostanie projekt kształcenia zawodowego w General Motors Manufacturing Poland. W spotkaniu organizowanym przez GMMP oraz Polsko-Niemiecka Izbę Przemysłowo-Handlową udział weźmie członek Zarządu Kazimierz Karolczak.

10.04, godz. 11 - Wrocław (siedziba Instytutu Rozwoju Terytorialnego) - spotkanie robocze przedstawicieli samorządów województw dot. przygotowywania tzw. uchwał antysmogowych.

10.04, godz. 12 - Gdańsk ( Instytut Kultury Miejskiej) - briefing prasowy w związku z zawarciem umowy przystąpienia do projektu pn. „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S”. Chodzi o zawarcie umowy przystąpienia do projektu pomiędzy Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk- Gdynia-Sopot a 14 gminami.×
KOMENTARZE (1)

  • taki objaw, 2017-05-02 17:10:10

    Samorządy do żadnego cyberataku nie są przygotowane i nie bedą. Informatykowi w urzędzie proponują minimalna a sołtys zwany wójtem po kierunku humanistycznym pobiera 16 tysi miesięcznie.