PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 11 -17 kwietnia 2016

  • Portalsamorzadowy.pl    11 kwietnia 2016 - 07:27
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 11 -17 kwietnia 2016

12 i 13 kwietnia zaplanowano 16. posiedzenia Sejmu RP (fot.sejm.gov.pl)

Podczas dwudniowego posiedzenia Sejmu posłowie będą rozpatrywać projekty ustaw podejmujące kwestie ważne dla samorządów jak: zmiany w podatku dochodowym, energetyka wiatrowa, postkomunistyczne pomniki. W tym tygodniu cały kraj będzie obchodzić 1050. rocznicę Chrztu Polski, a w Dniu Bezdomnych rozmawiać o problemach tych osób. Co jeszcze ważnego dla JST wydarzy się między 11 a 17 kwietnia?
Sejm, Senat, Rząd

Sejm

12-13.04 - 16. posiedzenia Sejmu RP. W porządku obrad m.in.:
- sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
- sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych;
- sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie;
- pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Komisje sejmowe

11.04 godz. 15 - Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

12.04
godz. 11 - Podkomisja stała do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich;

godz. 11.15 - Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;

godz. 11.30 - Komisja do Spraw Kontroli Państwowej - rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli świadczenia pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty;

godz. 11.30 - Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży - rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności podręczników szkolnych wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej;

godz. 11.30 - Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa;

godz. 11:30 - Komisja Zdrowia;
godz. 15:00- Komisja Polityki Senioralnej;

godz. 15:00 - Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - Zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

godz. 15.30 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
godz. 16.30 - Komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

13.04
godz. 9 - Komisja Finansów Publicznych - rozpatrzenie wniosku o skierowanie:
- prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego.
- rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

godz. 10 - Komisja do Spraw Unii Europejskiej;
godz. 10 - Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki;

godz, 12 - Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

KOMENTARZE (1)

  • Kiszczakowa, 2016-04-28 08:06:04

    to synowie i córki tych co stawiali pomniki chcą je teraz usunąćNAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: