PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 11 - 17 lipca 2016

  • Portalsamorzadowy.pl    11 lipca 2016 - 07:30
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 11 - 17 lipca 2016
13 lipca samorządowcy spotkają się z spotkanie z ministrem Jerzym Kwiecińskim by dyskutować o wzmacnianiu wymiaru miejskiego na poziomie krajowym (fot.PTWP)

Drugi tydzień lipca rozpocznie się światowym dniem ludności. W tym tygodniu na brak atrakcji nie mogą narzekać fani kolarstwa. We wtorek w podwarszawskim Radzyminie wystartuje 73. Tour de Pologne. W środę ważne wydarzenie poświęcone polityce miejskiej będzie miało miejsce w resorcie rozwoju. W wielu regionach i w miastach mimo wakacji radni spotkają się na sesjach. Tydzień zamknie II tura wójta gminy Opinogóra. Co jeszcze wydarzy się w samorządach w najbliższych dniach?
Prezydent, premier, ministrowie

12.07 - posiedzenie Rady Ministrów

13-14.07 – posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

13.07, godz. 10, Warszawa (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) - konferencja podsumowująca Program Rodzina 500+.

13.07, godz.10.30, Warszawa (Ministerstwo Rozwoju) - spotkanie z ministrem Jerzym Kwiecińskim, poświęcone Agendzie Miejskiej Unii Europejskiej oraz przedstawieniu działań na rzecz wzmacniania wymiaru miejskiego na poziomie krajowym. Będzie ono jednocześnie okazją do określenia zainteresowania uczestnictwem miast w przyszłych partnerstwach poświęconych tematom priorytetowym Agendy Miejskiej, których uruchomienie planowane jest jesienią.

15.07, godz.11, Warszawa (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) - spotkanie przygotowujące Komitet Sterujący do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych.

W regionach

11.07 - sesja Sejmiku Woj. Mazowieckiego. W porządku obrad: zmiana uchwały ws. udzielenia miastu Sierpc pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ul. Narutowicza w Sierpcu”, sprawozdania z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, sprawozdanie ws. pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej położonego na terenie gminy Wiskitki.

11.07, godz.14, Opole-Ostrówek (Urząd Marszałkowski) - VI posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego – m.in. zaopiniowania projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu województwa opolskiego, określonych w „Standardzie działania, wdrażania i weryfikacji Regionalnego Centrum Organizacji Pozarządowych”, przygotowanie harmonogramu działania RDPPWO na lata 2016 – 2018.

11.07, godz. 15 - nadzwyczajna sesja RM Kielce, ws. Korony Kielce. W programie podjęcie następujących uchwał: zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w pozapublicznym trybie akcji spółki Korona Spółka Akcyjna oraz wystąpienia gminy Kielce ze spółki Korona Spółka Akcyjna w Kielcach; w sprawie wyrażenia zgody na postanowienia warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Korona S.A; zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016-2040; zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 r.

11.07, godz. 15, Katowice (cmentarz przy ul. Sienkiewicza) - upamiętnienie Polaków zamordowanych na Kresach Wschodnich przez OUN-UPA. Pamięć ofiar uczci I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz oraz Prezydent Miasta Katowice, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, a także przedstawiciele Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach.

11-21.07 - woj. małopolskie - XVII edycja akcji „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu”. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży ze Wschodu. W czasie pobytu dzieci zwiedzą Kraków, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice i Wieliczkę. Wypoczną także w Parku Wodnym, zobaczą krakowski ogród zoologiczny i pójdą do kina×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.