PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 12-18 czerwca

  • pt    12 czerwca 2017 - 10:34
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 12-18 czerwca
Nowe prawo wodne musi zostać uchwalone do końca czerwca (fot. Pixabay)

Rozpoczęty tydzień, ze względu na przypadające 15 czerwca święto Bożego Ciała, niesie mniej niż zwykle ważnych dla samorządów wydarzeń. Nie zabraknie jednak kilku istotnych, jak posiedzenia nadzwyczajnej podkomisji ds. nowelizacji ustawy Prawo wodne. Ze względu na wymogi unijne, czasu na uchwalenie ustawy jest mało, czy więc podkomisja dokona jeszcze istotnych zmian w projekcie? W Rzeszowie i Łodzi odbędą się także sesje absolutoryjne.
Sejm, Senat, komisje

13-14.06, godz. 9 - Sejm - podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne

13.06 - Przemyśl - Spotkanie Prezydiów Sejmu i Niemieckiego Bundestagu

14.06, godz. 10.30 - Warszawa, Ministerstwo Zdrowia - posiedzenie Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST. Proponowany porządek obrad: projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania, projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

W regionach

12.05, godz. 11.30 - w podrzeszowskiej Jasionce odbędzie się uroczyste otwarcie Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka.

12.06, godz. 18. - wykład z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego: szukając korzeni. Miejsce: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, Bydgoszcz.

12.06, godz. 10 - Panki (powiat kłobucki) - posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W obradach udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

12.06, godz. 10 - Opole (sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego) - szkolenie dla przedstawicieli samorządów lokalnych „Ochrona przyrody na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem drzewostanu”.

12.06, godz. 10.30 – Lędzin – spotkanie poświęcone przebudowie kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 102, łączącej Międzyzdroje z Kołobrzegiem. W spotkaniu udział wezmą marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

12.06, godz. 13.30 - Kraków (Pawilon Wyspiańskiego) - konferencja prasowa podsumowująca przygotowania Krakowa do Młodzieżowych Mistrzostw Europy UEFA EURO U21 Polska 2017.

12.06, godz. 17 – Szczecin (urząd miasta) - spotkanie konsultacyjne budżetu Szczecina na 2018 rok. Jego celem będzie zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących budżetu Szczecin na rok 2018.

12.06 - Olsztyn - marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin podpisze 23 umowy na działania usprawniające instalacje kanalizacyjne lub wodociągowe. 31,5 mln zł dofinansowania pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

12 i 13.06, godz. 17 - Gdańsk (Biuro Rozwoju Gdańska) - spotkania informacyjne dotyczące projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 12.06 spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych.

13.06, godz. 10 - Poznań (urząd marszałkowski) - konferencja pt. „Świadczenia Ekosystemów w Planowaniu Przestrzennym”. Udział w niej weźmie Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

13.06, godz. 8.30 - sesja absolutoryjna Rady Miasta Rzeszowa. Podczas obrad zaplanowano głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 roku czy nad uchwałą w sprawie absolutorium dla prezydenta. Radni pochylą się też nad uchwałą w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych.×
KOMENTARZE (2)

  • Starsza, 2017-06-12 17:01:10

    A ja jestem ciekawa kiedy w kojcu będzie kanalizacja w Kapinie? Mieszkamy tu od 14 lat
  • Prof. Glass, 2017-06-12 14:38:57

    Aj waj Chazarstwo pewnie znowu coś wymąci!, jak tam w czasie wizyty w Israel i New Jewish Yorku? Oczywiście dla dobra i zdrowia gojów!