PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 13 – 19 lutego 2017

  • MIW    13 lutego 2017 - 07:22
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 13 – 19 lutego 2017
W MEN zbierze się Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu KWRiST. (fot. mat. MEN)

• Uchwały o dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego podejmą rady miast w Krakowie i Kielcach.
• Czy kolejne miasto powiększy swe granice? Na razie mieszkańcy gminy Rzekuń w referendum wypowiedzą się w sprawie ewentualnego przyłączenia części gminy do Ostrołęki.
• Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego obradować będzie nad projektem rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych.
Senat, komisje senackie

16.02, godz. 12 - Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji - rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

16.02, godz. 12 - Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji - rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

16.02, godz. 12 – Komisja Zdrowia - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

16.02, godz. 13.30 - Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.

Rząd, wydarzenia krajowe i międzynarodowe z udziałem ministrów

13.02, godz. 12 - Ministerstwo Edukacji Narodowej - uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji Narodowej przez Annę Zalewską.

15.02, godz. 10 - Przasnysz - wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński weźmie udział w uroczystości zakończenia budowy budynków socjalnych; projekt współfinansowany przez BGK - wsparcie budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat.

16.02, godz. 10 - Ministerstwo Rozwoju - podsekretarz stanu w MR Tadeusz Kościński weźmie udział w IV Polsko-Koreańskich Konsultacjach Gospodarczych.

17.02, godz.10 - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa - wiceminister Jerzy Szmit weźmie udział w pracach Zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zadaniem Zespołu będzie analiza propozycji zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty postulujące zmiany przepisów oraz opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

13.02, godz. 10 - Ministerstwo Finansów - spotkanie Zespołu ds. systemu finansów publicznych KWRiST. Tematem spotkania będzie projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa na cele budownictwa mieszkaniowego.

13.02, godz. 12 - zbiera się Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST. Temat spotkania będzie m.in. projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa na cele budownictwa mieszkaniowego oraz projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.