PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 15-21 stycznia 2018

  • Portalsamorzadowy.pl    15 stycznia 2018 - 07:46
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 15-21 stycznia 2018
(fot.kosiniakkamysz.pl)

Trzeci tydzień stycznia przyniesie posiedzenie Senatu. Zbierze się też zespół KWRiST odpowiedzialny za rozwój obszarów wiejskich. W regionach tydzień upłynie pod znakiem społecznych konsultacji w sprawie, czy to budżetów obywatelskich, zmian w miejskiej przestrzeni, czy - jak w przypadku Rzeszowa - zmiany granic samorządów. W sobotę w Kraśniku swój program dla samorządów w roku wyborczym przedstawi PSL.
Ważne wydarzenia, konferencje, spotkania z ministrami

15.10 - Leszno - Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło będzie przebywała z wizytą w województwie wielkopolskim. O godz. 17 weźmie udział w Gali „Leszczyńskie Becikowe”, o godz. 19 w Teatrze Miejskim spotka się z mieszkańcami Leszna.

15.10 - Minister Jerzy Kwieciński weźmie udział w podpisanie umów POIS na tramwaje łódzkie.

17.01, godz. 11 - Kraków (siedziba Oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego) - konferencja, której celem jest konsultacja projektu Polityki Surowcowej Państwa. Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z zapotrzebowaniem gospodarki krajowej na surowce mineralne. 

18.01 - Warszawa (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) - spotkanie dotyczące inwestycji kolejowych dofinansowanych z RPO z udziałem władz wojewódzkich.

20.01 - Kraśnik - Krajowa Konwencja Samorządowa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podczas konwencji prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentuje program swojej partii dla samorządu.

Sejm, Senat, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

15.01, godz. 8 - Sejm - konferencja poświęcona podsumowaniu konsultacji społecznych dotyczących zmian przepisów o ochronie danych osobowych.

16.01, godz. 12.30 - Senat - Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.

16.01, godz. 13 - MRiRW - Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa KWRiST. W porządku obrad: zmiany w rozporządzeniu ws. warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”; zmiany w rozporządzeniu dot. warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”. Odbędzie się też posiedzenie zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa Związku Województw RP.

17-19.01 - posiedzenie Senatu RP.

W regionach

15.01 - Warszawa - tego dnia o północy rozpoczęło się dodatkowe głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2018.

15.01 - sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. W programie m.in. podjęcie uchwały w sprawie WPF na lata 2018-2030 oraz w sprawie budżetu województwa na 2018 rok, a także sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Województwa za lata 2014 -2016.

15.01 - Zielona Góra - rozpoczyna się przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od kandydatów w dodatkowym naborze na członków Komitetu Rewitalizacji. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 lutego.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.