PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 16-22 maja 2016

  • Portalsamorzadowy.pl    16 maja 2016 - 07:25
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 16-22 maja 2016

16 maja omisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej organizują w Senacie konferencję o JST (Fot. www.senat.gov.pl)

Przed nami tydzień bogaty w samorządowe wydarzenia. W poniedziałek w Senacie debatować będą o efektywności funkcjonowania JST. Od środy do piątku sporo samorządowych debat szykuje się podczas VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. To też tydzień obfitujący w sesje rad miejskich w stolicach regionów i sejmików wojewódzkich. Sporo nerwów ten tydzień kosztować będzie burmistrza Koła, którego w niedzielę czeka referendum ws. odwołania go ze stanowiska.
Sejm

18-20.05 - 19. posiedzenie Sejmu RP.

18.05

- godz. 9 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie;

- godz. 15 - Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - rozpatrzenie projektu inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa;

- godz. 17 - Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisja Infrastruktury - rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw;

- godz. 18 - Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dyskusja ogólna na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ; Podkomisja stała ds. polityki regionalnej - stan realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w perspektywie finansowej 2014-2020.

19.05

- godz.13 - Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - Informacja na temat oceny funkcjonowania ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych; Podkomisja stała do monitorowania wykorzystania środków unijnych - informacja na temat kierunków rozwoju regionalnego oraz strategii wydatkowania środków przeznaczonych na rozwój samorządów terytorialnych;

- godz. 15.30 - Komisja Polityki Senioralnej - Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „ Świadczenie pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty”, informacja na temat funkcjonowania gminnych rad seniora, informacja na temat działalności jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wsparcia i aktywizacji osób starszych;

- godz.16 - Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania - rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat – Wychowawcza rola szkoły – wychowanie do wartości;

- godz. 18- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - informacja na temat zasad realizacji projektów samorządowych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – kontynuacja.

Senat

16.05, godz. 10.30 (sala 217) - konferencja pt. „Efektywność działania samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne”. Konferencję organizuje Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Jej celem jest analiza funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce pod kątem rozwiązań prawnych i społecznych. Uczestnicy będą dyskutować nad kierunkami zmian ustroju samorządu terytorialnego.

17.05 , godz. 14 - posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej: rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Prowadzenie gospodarki łowieckiej”; rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Świadczenia usług publicznych osobom posługującym się językiem migowym”.KOMENTARZE (1)

  • EWA, 2016-05-18 15:10:33

    a co do cholery robia samorzady dla lepszego zycia Polakow w Polsce? zajmuja sie samymi rozwiazaniami "prawnymi", i "spolecznymi" konferencje ktore kosztuja z ktorych nic nie wynika, my placimy i placimy a oni nic z siebie nam nie daja oprocz wtracania sie w rzadzenie czyli w spr...awy nadane rzadowi polskiemu!!! po co sa te samorzady? na to nie ma odpowiedzi - wystarczy nam mocne prawo, jego przestrzeganie i ustawy, ktore nie niszcza nas a buduja nas i dookola nas! pilnujcie porzadku docelowo , a nie wymyslajcie prawa bo to nie do was nalezy!  rozwiń