PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 16-22 stycznia

  • Portalsamorzadowy.pl    16 stycznia 2017 - 06:36
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 16-22 stycznia
Reforma administracyjna, która weszła w życie 1 stycznia 1999, ustanowiła 16 nowych województw. Celem tej reformy było utworzenie większych regionów, które mogłyby konkurować z innymi regionami po wstąpieniu do Unii Europejskiej (fot. wikipedia.org)

• Powiększenie Opola stało się faktem, ale wątpliwości pozostały. Dziś w MSWiA ma się odbyć spotkanie protestujących z ministrem Błaszczakiem.
• We wtorek w Zakopanem rozpocznie się Konwent Marszałków Województw. Szefowie regionów zajmą się m.in. finansami JST, dokonają też swego rodzaju bilansu 18 lat funkcjonowania województw w obecnej liczbie i formie.
• Zbierające się w trzecim tygodniu stycznia zespoły KWRIST też będą miały sporo do zaopiniowania jak: projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym czy zmiany ustawy o ewidencji ludności. 
• Będzie też mowa o perspektywach profilu zaufanego oraz ePUAP.
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

16.01, godz.12 - MSWiA - Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska. W porządku obrad m.in: projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa na cele budownictwa mieszkaniowego, prawo atomowe, projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.

16.01, godz. 13 - MC - Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego. W porządku obrad m.in: wstępna opinia nt. projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o opłacie skarbowej oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, perspektywy "profilu zaufanego" oraz "ePUAP", powtórne wykorzystywanie informacji publicznej – diagnoza i perspektywy poprawy sytuacji, Rządowy Program Otwierania Danych Publicznych.

17.01 - godz. 11 - MEN - Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu. W porządku obrad m.in:. projekt rozporządzenia ws. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Projekt rozporządzenia ws. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, projekt rozporządzenia ws. dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Ważne wydarzenia, spotkania, konwenty

16.01 - MSWiA - minister Mariusz Błaszczak zaprosił na spotkanie do ministerstwa oponujących wobec zmian granic Opola.

16-17.01 - Warszawa - Prezydium Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie” z Prezydium Europejskiej Unii Krajowych Stowarzyszeń Dostawców Wody i Usług Odprowadzania Ścieków.

17.01, godz. 9 - Warszawa (Ministerstwo Rozwoju) - posiedzenie Grupy Sterującej ds. Inwestycji Kolejowych. Udział w nim wezmą przedstawiciele samorządów wojewódzkich.

17-19.01 - Zakopane (Hotel Nosalowy Dwór) - posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. W programie m.in. finanse jednostek samorządu terytorialnego, ustawa wdrożeniowa Funduszy Europejskich, działania MSZ z zakresu dyplomacji ekonomicznej i współpraca z regionami w tej dziedzinie, 18 lat działania samorządów województw – bilans osiągnięć i perspektywy na przyszłość.

20.01 - Warszawa - Zarząd Związku Miast Polskich. W porządku obrad m.in.: przyjęcie stanowisk Zarządu ZMP ws. stanowienia prawa w Polsce, w tym braku aktów wykonawczych; do projektów ustaw: o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych oraz nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych i domów dla bezdomnych oraz niektórych innych ustaw, do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

W regionach

16.01, godz. 10 - Sesja Rady Miasta Białystok - w porządku obrad m.in. ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok.×
KOMENTARZE (1)

  • Chełmianin N, 2017-01-16 09:35:09

    KARIERA!!! Trzeba chcieć, żeby nie wyjść na frajera, bo dzisiaj nade wszystko liczy się kariera! Stan swój znają, do korzeni się przyznają i zdolności do propagandy we krwi mają Biedny ludek krzyczy - koleś dochód liczy, bo waluty potrzebują politycy i lud z ulicy, a gdy zbraknie krach nas...tanie i udawanie, gdyż zadłużenie, jest w tragicznym stanie! >>>>>>>>>>> Morał: mądrzy ostrzegali przed reformami, z nich kpiono, dziś borykamy się z bublami. Nadmiar urzędników PiS dostało w spadku, i winni temu są wszyscy w tym przypadku!  rozwiń