PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 17- 23 lipca 2017

  • MIW    17 lipca 2017 - 08:18
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 17- 23 lipca 2017
20 czerwca Sejm rozpatrzył obywatelski wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty. (fot. mat. ZNP)

Posłowie zajmą się przygotowaniem projektu uchwały w sprawie poddania pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty. Rozpatrzą też umożliwienie występowania przez mieszkańców gmin, powiatów i województw z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Z kolei Związek Miast Polskich zaopiniuje m.in. poselski projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz nowelę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Obradować będzie też Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Sejm, komisje senackie

17.07, godz. 14 - Parlamentarny Zespół ds. Utworzenia Przejścia Granicznego w Powiecie Włodawskim - informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat możliwości utworzenia przejścia granicznego w powiecie włodawskim (analiza biznesowa przedsięwzięcia).

18.07 - Sejm - przedstawienie dokumentu: "Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2016 r." wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki i Rozwoju (druk nr 1622)

18.07 - Sejm - sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

18.07, godz. 9 - Parlamentarny Zespół ds. Poczty Polskiej (sala im. Bronisława Geremka – w programie posiedzenia m.in. współpraca Poczty Polskiej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie dostarczania paszportów oraz dowodów osobistych.

18.07, godz. 10 - Komisja Polityki Społecznej i Rodziny - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

18.07, godz. 10 – Komisja Infrastruktury - rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Infrastruktury i Budownictwa – wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji w sprawie realizacji budowy obwodnicy Węgierskiej Górki”.

18.07, godz. 10 – Komisja Finansów Publicznych - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

18.07, godz. 11 – Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii - efektywność energetyczna kluczem do poprawy jakości powietrza i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce.

18.07, godz. 12 - Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543) - kontynuacja.

18.07, godz. 13 - Parlamentarny Zespół ds. Energetycznego Pakietu Zimowego - koszty wypełnienia warunków udziału OZE w bilansie energetycznym Polski do 2020 r. oraz perspektywa do roku 2030.

18.07, godz. 15 - Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży - rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji Narodowej – wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie zwolnień oraz utraty części etatów nauczycieli, wynikających z wprowadzenia reformy systemu edukacji.”

18.07, godz. 15 - Komisja Infrastruktury - rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Infrastruktury i Budownictwa na dezyderat nr 6 w sprawie potrzeb inwestycyjnych związanych z rozprowadzeniem ruchu z trasy S14 poprzez budowę węzłów.×
KOMENTARZE (1)

  • Starsza, 2017-07-17 11:20:28

    W procesie zmian politycznych i systemowych w edukacji zmieniający system i walczący ze sobą -nikt z nich nie bierze pod uwagę potrzeb rozwojowych ucznia, metodyki nauczania i tworzenia warunków dla ich rozwoju umysłowego i życia w stale zmieniających się warunkach zewnętrznych. Rozwój człowieka ma ...swoją stałą specyfikę rozwoju podmiotowego. To nie tylko doprowadzenie do myślenia, poznania, sądzenia i woli wyboru własnych podmiotowych działań ucznia.To nie jest jak włączenie wtyczki od komputera! To proces wieloletni, który ma także specyfikę rozwoju indywidualnego i podmiotowych zainteresowań poznawczych! Ale wszyscy walczą ze sobą- a ja nie wiem o co? Zamiast utworzyć grupy dyskursu aby uporządkować w czasie jego trwania problemy w celu stworzenia strategii trwa nieustająca walka na ulicach....A gdzie jest uczeń? Jeżeli nauczyciele nie zostaną przygotowani do pracy z uczniem pod kątem metodycznym (uzależnionym od wieku i zadań programowych) to pozytywnych zmian nie będzie!  rozwiń