PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 18-24 kwietnia 2016

  • Portalsamorzadowy.pl    18 kwietnia 2016 - 08:25
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 18-24 kwietnia 2016
Burmistrza Supraśla Radosław Dobrowolski czeka referendum odwoławcze (fot.suprasl.pl)

Przedostatni tydzień kwietnia rozpoczyna się Zgromadzeniem Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP oraz egzaminem gimnazjalisty. W tym tygodniu GUS poda m.in. dane o deficycie i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2015 r., a dyrektorzy PUP podczas swojego cyklicznego forum będą dyskutować z wiceministrem Stanisławem Szwedem. Na koniec tygodnia odbędą się dwa referenda odwoławcze w gminach.
Sejm, Senat, Rząd

Sejm

20.04 godz. 11 - Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw; godz. 14 - Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (posiedzenie wyjazdowe - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - informacja o nowoczesnych technologiach i inteligentnych specjalizacjach w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym (WRPO). Referują: Minister Rozwoju, Marszałek Woj. Wielkopolskiego.

21.04 godz. 9 - Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Senat

19.04 godz. 13 – posiedzenie Komisji Środowiska i Komisji Zdrowia.
20.04 godz. 11 - 15. posiedzenie Senatu.W porządku obrad m.in.: Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Rząd

22.04 - posiedzenie Rządu. W porządku obrad m.in. projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy „Obywatel”.

Spotkania z udziałem ministrów

18.04 godz. 13, Warszawa (CPS "Dialog") - ZP Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich.

18-19.04 - Warszawa ( Hotel Gromada Lotnisko) - XXX Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP. W programie debaty dotyczące m.in. problemów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w zakresie realizacji zadań dotyczących oświaty, ocena implementacji programu 500+ oraz dyskusja dotycząca problemów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej, finansowanie obszarów wiejskich przez BGK, jak się przygotować do obowiązku konsolidacji rozliczeń VAT. W zgromadzeniu weźmie udział Teresa Wargocka – sekretarz stanu w MEN (zaproszenie otrzymali też: Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Jan Szyszko – Minister Środowiska; Jerzy Kwieciński – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju).

20.04 – Warszawa ( Hotel Belwederski) - Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy. W spotkaniu udział weźmie sekretarz stanu MRPiPS Stanisław Szwed.

21.04 godz. 10, Gdańsk (Gdańskie Centrum Muzyczno-Kongresowe) konferencja "Inteligentne specjalizacje - co dalej?" organizowana przez Konferencja organizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego . Spotkanie poświęcone będzie dyskusji o tym, jak skutecznie wykorzystywać środki unijne na badania i rozwój. Konferencja będzie również okazją, aby zainaugurować funkcjonowanie Rad Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Gościem konferencji będzie m.in. Jerzy Kwieciński sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.