PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 18-24 września 2017

  • Portalsamorzadowy.pl    18 września 2017 - 09:54
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 18-24 września 2017
Status województw i polityka regionalna będą w tym tygodniu tematem spotkania w Rzeszowie (fot.bogdanrzonca.eu)

W poniedziałek po południu premier Beata Szydło przebywać będzie z wizytą w woj. śląskim, w Rzeszowie z kolei z udziałem pełnomocnika Prezydenta RP odbędzie się ważna debata o statusie województw i polityce regionalnej w świetle Konstytucji RP. Dużo pracy w tym tygodniu czeka na zespoły Komisji Wspólnej.  Zajmą się m.in. propozycjami podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W sobotę swój program wyborczy przedstawi Ruch Samorządowy„Bezpartyjni”.
Premier, Prezydent, Ministrowie, Parlament

18.09, godz. 14 - wizyta premier Beaty Szydło w woj. śląskim. O godz. 14 w Jaworznie Beata Szydło weźmie udział w przekazaniu terenu inwestycji nowego szybu górniczego „Grzegorz” oraz uroczystości wytyczenia osi szybu.

19.09, godz. 10.30 - Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych - informacja MSWiA na temat sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa opolskiego oraz informacja MEN na temat stanu edukacji mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa opolskiego.

20.09, godz. 18 - Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - rozpatrzenie nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych.

Ważne wydarzenia, konferencje, debaty

18.09, godz. 9 - Ministerstwo Rozwoju - Konferencja pt. „Jak rozwiązać problem smogu” .

18.09, godz. 15 - Rzeszów (Urząd Marszałkowski) -  otwarte spotkanie dyskusyjne przed referendum ogólnokrajowym dotyczącym nowej Konstytucji. Dodatkowym tematem spotkania będzie „Status województw i polityka regionalna w świetle Konstytucji RP”. Oprócz Ministra Pawła Muchy (zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Pełnomocnika Prezydenta RP ds. referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji) panelistami będą: prof. Dariusz Dudek (konstytucjonalista, KUL), Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego.

21- 22.09 - Caen - posiedzenie Komisji CIVEX.

22-23.09 - Drzonków ( WOSiR, ul. Olimpijska 20) - II Olimpiada Urzędów Marszałkowskich „Marszałkiada”. W siatkówce, strzelaniu, tenisie ziemnym i stołowym oraz biegach przełajowych i pływaniu rywalizują pracownicy urzędów marszałkowskich.

23.09 - Tarnowo Podgórne - I Ogólnopolska Konwencja Ruchu Samorządowego „Bezpartyjni”

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu

19.09, godz. 10 - (MZ) Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej. W porządku obrad m.in. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, kwestia dot. nocnych dyżurów aptek, projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw.

19.09, godz. 13 - ( sala 1801 PKIN w Warszawie - Unia Metropolii Polskich) Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska. W porządku obrad nowelizacja rozporządzenia ws. informacji przekazywanych w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej, projekt rozporządzenia Ministra Środowiska ws. poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu ograniczania poziomu masy tych odpadów.

20.09, godz.11 (MEN) - Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu - projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz propozycje podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r.

21.09 - Zespól ds. systemu finansów publicznych. W porządku obrad m.in.: projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów ws. wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych, projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.