PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 20 – 26 listopada

  • Portalsamorzadowy.pl    20 listopada 2017 - 08:39
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 20 – 26 listopada
W tym tygodniu sesja rady miasta odbędzie się m.in. w Krakowie (fot.krakow.pl)

Rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w sesje rad miejskich. W części miast radni zajmować się już będą budżetami na rok 2018.  W MCK w Katowicach  odbędzie się XI Międzynarodowa Konferencja „Miasto 2017 – Zarządzanie Miastem”.
Sejm, Senat, Prezydent

22.11, godz. 11 – 52. Posiedzenie Sejmu RP.  W planie m.in. sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektórych innych ustaw, sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

23.11 - wizyta Prezydenta RP w Złotoryi.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złoży wizytę w Złotoryi (woj. dolnośląskie), gdzie o godz. 17 spotka się z mieszkańcami (Hala Sportowa „Tęcza”, ul. Wilcza 43).

Konferencje, spotkania

20.11 - VI Konferencja pt. „Koleje Samorządowe – szanse i zagrożenia

20-21.11 - Katowice (MCK) – XI Międzynarodowa Konferencja „Miasto 2017 – Zarządzanie Miastem”. W programie m.in. prezentacja inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie promowania najbardziej innowacyjnych miast, debata na temat Europejskiej Agendy Miejskiej oraz debata metropolitalna.

20.11, godz. 12 - Radlin (UM, Budynek C) - spotkanie nt.  „Nie oddamy JOW-ów w samorządzie” organizowane przez posła Piotra Sitarskiego. Na spotkaniu będą obecni przedstawiciele miast okręgu 30 (prezydenci,  burmistrzowie, wójtowie i radni).

20.11, godz. 12:30 - Kielce (Zespół Szkół Ekonomicznych)- konferencja „Kompetencje nauczyciela a jakość pracy szkoły”. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wysłuchać relacji nauczycieli dotyczącej metod nauczania w innych krajach (m.in. Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Niemczech) oraz zapoznać się z prelekcją wykładowców na tematy związane z technikami  i sposobami  nauczania młodzieży, czy też dostosowania kompetencji nauczycieli do dzisiejszych potrzeb oświaty.

20.11, godz. 13 - Łódź ( Hotel Vienna House Andel’s) - V edycja Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki. W ramach Kongresu zostanie podpisany list intencyjny z Europejską Platformą Technologiczną Budownictwa dotyczący wspierania rozwoju zrównoważonych energetycznie miast i społeczności oraz deklaracja przystąpienia do Platformy Bioregionów Europy Środkowej i Wschodniej.

20.11, godz. 16 - Kraków (Miejska Infrastruktura, ul. Reymonta 20) - konferencja "Prawo swoje, a smog swoje".

21-23.11 - Opole - IX Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki.

23.11, godz. 16 - Jarocin ( Hotel Jarota) - Zarząd ZMP.

23.11, godz. 11, w Senacie w sali 217 odbędzie się konferencja pt. „Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce”. Do udziału w konferencji marszałek Senatu zaprosił gospodarzy 33 polskich miejscowości, które znalazły się na sporządzonej przez Światową Organizację Zdrowia liście 50 europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem.

23.11 - Warszawa (Sofitel Victoria) - VII Kongres Kolejowy.

23.11 - Iława -regionalne seminarium programu Interreg V-A Południowy Bałtyk. Celem spotkania będzie m.in. przybliżenie uczestnikom zasad przygotowania dobrych projektów transgranicznych możliwych do realizacji w ramach Programu.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.