PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 20-26 lutego 2017

  • Portalsamorzadowy.pl    20 lutego 2017 - 12:00
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 20-26 lutego 2017
W planie pracy sejmowych komisji nie zabrakło wielu wydarzeń dotyczących samorządów. (fot. Kancelaria Sejmu)

• Ten tydzień będzie obfitował w wydarzenia ważne dla samorządów, a rozpoczyna go cykl wizyt przedstawicieli resortu rodziny m.in. w sprawie programu Rodzina 500 plus. 

• Obradować będą sejm i senat, tamtejsze komisje poruszą wiele interesujących zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego. 

• Mowa będzie m.in. o reformie opieki zdrowotnej i wprowadzaniu sieci szpitali, a także o realizacji programu Mieszkanie Plus w małych miejscowościach. 
Spotkania z udziałem ministrów

20.02 - Minister Elżbieta Rafalska weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielami regionu dot. programu Rodzina 500 plus, polityki społecznej i polityki senioralnej. Odbędzie się ono w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.

20.02 - Sekretarz Stanu Stanisław Szwed weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielami regionu dot. programu Rodzina 500 plus, polityki społecznej i polityki senioralnej. Spotkanie odbędzie się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

21.02 - Stanisław Szwed spotka się także z przedstawicielami regionu opolskiego, w tamtejszym urzędzie wojewódzkim, również ws. programu Rodzina 500 plus, polityki społecznej i polityki senioralnej.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

20.02 - Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu – tematami będą projekty rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, a także w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.

20.02, godz. 11:15 - Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego – spotkanie odbędzie się w Ministerstwie Cyfryzacji.

22.02, godz. 10 – posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w siedzibie MSWiA.

Sejm, senat, komisje

20.02 - godz.14 - senacka Komisja Ustawodawcza - rozpatrzenie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.

20.02, godz. 16 - senacka Komisja Infrastruktury - informacja na temat realizacji przez PKP PLK S.A. projektów infrastruktury kolejowej współfinansowanych z funduszy unijnych; Informacja na temat wpływu remontów linii kolejowych na przewozy pasażerskie w ruchu regionalnym.

20.02, godz. 16 - senacka Komisja  Samorządu Terytorialnego  i  Administracji Państwowej - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

21.02, godz. 12 - posiedzenie Senackiego Zespołu Śląskiego - mowa będzie o niskiej emisji, społecznych efektach smogu, źródłach ogrzewania budynków itp. 

22.02, godz. 10:45 - Komisja Gospodarki i Rozwoju; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Komisja Zdrowia - przedstawienie przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła informacji dotyczącej skutków planowanej reformy w opiece zdrowotnej, wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw. Sieci szpitali.

22.02, godz. 13 - Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży - rozpatrzenie Informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o stanie przygotowań prac nad reformą szkolnictwa wyższego. Informacja Ministra Edukacji Narodowej nt. rozpowszechniania wśród dyrektorów szkół i placówek oświatowych pisma pt. „Informacja w sprawie prób wszczęcia sporu zbiorowego przez ZNP”.

22.02, godz. 14:30 - podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego - rozpatrzenie wniosku Rady Miasta Rzeszowa w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej przyznającej radzie gminy prawo ustalania liczebności rad jednostek pomocniczych (art. 37 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.