PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 20-26 marca 2017

  • Portalsamorzadowy.pl    20 marca 2017 - 08:30
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 20-26 marca 2017
W czwartek i w piątek w Warszawie spotkają się przedstawiciele zarządów regionów (fot. zwrp.pl)

Pierwszy tydzień wiosny w samorządach zapowiada się bardzo intensywnie. Zgromadzenie Ogólne zaplanował Związek Miast Polskich i Związek Województw RP, zbiera się też rada Unii Metropolii Polskich. Ważnym tematem jest nadal wycinka drzew. W Sejmie zaplanowano obywatelskie wysłuchanie publiczne w sprawie dewastacji polskiej przyrody oraz wniosek o wotum nieufności wobec ministra Jana Szyszko.
Ważne wydarzenia, spotkania, konferencje

20.03 - wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Bieżuniu i Żurominie (woj. mazowieckie). W programie wizyty: o godz. 14.30 - uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych rodzinom poległych Żołnierzy Wyklętych (Urząd Miasta i Gminy Bieżuń), godz. 16.25 - odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 250. rocznicy nadania praw miejskich miastu Żuromin (Urząd Gminy i Miasta Żuromin).

21-23.03 - Bruksela - Prezydium oraz Sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów. Udział w niej wezmą m.in. przedstawiciele samorządów wojewódzkich.

23-24.03 - Zakopane (Centrum Formacyjno-Szkoleniowe „Księżówka”) - VI konferencja „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” organizowana przez NFOŚiGW. Zostaną przedstawione m.in. cele, kierunki, założenia oraz stan prac nad projektami nowych programów priorytetowych, m.in.: w zakresie elektromobilności, klastrów energii oraz gmin samowystarczalnych energetycznie oraz zagadnienia termomodernizacji.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, korporacje samorządowe

20.03, godz. 11- Ministerstwo Edukacji Narodowej - Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu.

20.03, godz. 12 - Ministerstwo Środowiska - Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska.

21.03, godz. 11 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli.

21-22.03 - Serock (hotel Narvil) - Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Reprezentanci władz lokalnych miast będą m.in. dyskutować o aktualnej sytuacji samorządu terytorialnego oraz wypracują stanowisko środowiska samorządowego w tej sprawie.

23-24.03 - Warszawa - Obrady Plenarne XXXIV Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP.

24.03 - Warszawa - Rada Unii Metropolii Polskich.

Sejm, komisje sejmowe

20.03, godz. 11 - Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności - obywatelskie wysłuchanie publiczne w sprawie dewastacji polskiej przyrody.

21.03,
- godz. 15 - Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

- godz. 16 - Komisja Infrastruktury - rozpatrzenie informacji Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat warunków i perspektyw rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce oraz kondycji finansowej lotnisk regionalnych, w świetle inwestycji planowanych na lata 2014-2020.

22-24.03 - 38. Posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad m.in. sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury, wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska Jana Szyszko.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.