PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 21-27 listopada 2016

  • Portalsamorzadowy.pl    21 listopada 2016 - 08:50
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 21-27 listopada 2016
Podczas Konwentu Marszałków zaplanowano debatę nt. zmian w Prawie wodnym ( na zdjęciu sierpniowy konwent w Szczecinie/fot.konwent.zachodniopomorskie.pl)

• W poniedziałek swoje święto mają pracownicy socjalni. Minister Rafalska i premier Szydło wręczą nagrody za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2016 r.
• Od poniedziałku do środy debatować będą marszałkowie i członkowie zarządów województw. Jednym z najważniejszych punktów obrad będą pieniądze na 500+ oraz nowelizacja Prawa wodnego.
•  Perspektywy rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej na pograniczu ukraińsko – polskim w kontekście rozbudowy Via Carpatia będą z kolei tematem obrad wyjazdowego posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury w Krasiczynie.
• W środę też prezydent Andrzej Duda przebywać będzie z wizytą na Śląsku. Odwiedzi Piekary Śl. i Zabrze.
Ważne wydarzenia z udziałem Prezydenta RP, premier, ministrów

21.11 - Dzień Pracownika Socjalnego - główne obchody w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o godz. 11 premier Beata Szydło weźmie udział w uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień przyznawanych przez ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2016 z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego”.

21.11, godz. 13 - Ministerstwo Rozwoju - spotkanie z przedstawicielami kierownictwa Ministerstwa Środowiska, poświęconym kwestii realizacji zadań ujętych w planie działań odnośnie sektora gospodarki odpadami. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele urzędów marszałkowskich.

23.11 - prezydent Andrzej Duda będzie przebywał z wizytą na Śląsku. Program wizyty: Piekary Śląskie godz. 14.55 - złożenie wieńca przy Kopcu Wyzwolenia godz. 16.00 - spotkanie z mieszkańcami (Park Wolności); Zabrze godz. 17.40 - złożenie wieńca przy pomniku Poległych Powstańców Śląskich, godz. 19.00 - spotkanie z mieszkańcami (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji).

Organizacje, związki samorządowe

21-23.11 – Kołobrzeg (Marine Hotel) - Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP oraz Konwent Marszałków Województw RP. W czasie obrad przedstawiona zostanie informacja na temat kwot dotacji na realizację przez samorządy województw zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego oraz organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych w 2017 roku, założenia ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także kwestie nowelizacji ustawy „Prawo wodne”. 

24.11 - Świdnica - posiedzenie Komisji Transportu Związku Miast Polskich.

25.11 - Sopot - Zarząd Związku Miast Polskich.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisje sejmowe, komisje senackie

21.11, godz. 10 - Zespól ds. systemu finansów publicznych. W porządku obrad m.in: rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

21.11, godz.12 - Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska. W porządku obrad m.in: projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji; pismo MIB dotyczące kryteriów do oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w roku 2017; projektu rozporządzenia ws. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.