PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 22-28 maja 2017

  • Portalsamorzadowy.pl    22 maja 2017 - 09:54
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 22-28 maja 2017

Prezydent Andrzej Duda spotka się z samorządowcami. (fot.prezydent.pl/Andrzej Hrechorowicz)

Prezydent Andrzej Duda ma się spotkać ze stroną samorządową, aby rozmawiać o najistotniejszych kwestiach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego - to w tym tygodniu, gdy samorząd w Polsce obchodzi swoje 27-lecie. W dniach 24-26 maja obraduje Sejm. W tym czasie odbędą się posiedzenia ważnych komisji z punktu widzenia JST.
Prezydent i samorząd

23.05, godz. 12 - Prezydent RP Andrzej Duda zaprosił przedstawicieli korporacji samorządowych na gabinetowe spotkanie dyskusyjne. Ma się ono odbyć 23 maja br. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Prośbę o spotkanie z prezydentem wystosowały ogólnopolskie organizacje samorządowe uczestniczące w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz organizacje regionalne, zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Samorządowych.

27.05Dzień Samorządu Terytorialnego. 27 lat Samorządu obchodzone będzie w gminach, powiatach i województwach.

Sejm, Senat, Komisje

24.05, godz. 9 – Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.

24.05, godz. 10.30 - Komisja Finansów Publicznych - zaopiniowanie wniosku Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zmiany w planie finansowym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rok 2017.

24.05, godz. 12 - Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - Informacja na temat organizacji zajęć z wychowania fizycznego, kwalifikacji nauczycieli zajęć z wychowania fizycznego, szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz programów sportowych prowadzonych w szkołach w kontekście reformy systemu oświaty - przedstawiają: Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Sportu i Turystyki.

24.05, godz. 12 - Podkomisja stała ds. finansów samorządowych - Dyskusja nad kierunkiem prac związanych z propozycjami zmian ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w zakresie finansowania przez gminy oświetlenia, znajdujących się na terenie gminy ulic, placów i dróg publicznych.

24.05, godz. 13 - Podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami - Informacja Ministra Środowiska na temat gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym - stan obecny i perspektywy.

24.05, godz. 14:30 - Komisja Infrastruktury; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie drogowym.

24.05, godz. 17 - Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - Rozpatrzenie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o rozwoju FinTech - nowoczesnych technologii w sektorze usług finansowych. Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji stałej do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności.

24.05, godz. 17 - Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat założeń projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a także na temat zmian w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

25.05, godz. 09:15 - Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności - Powiat jako trwały element organizacji społeczeństwa.

25.05, godz. 13 - Komisja Infrastruktury; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - Rozpatrzenie Informacji Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w drogowych przewozach osób.KOMENTARZE (2)

  • Stanisław, 2017-05-24 11:07:16

    Takie zachowania powinny zniknąć z samorządów; Dziennik Polski 1.10.2016 Rzecznik rządu zrezygnuje z mandatu radnego. Na sesjach bywał rzadko, ale 8800 zł diet dostał Kontrowersyjna sytuacja trwała od stycznia, kiedy Bochenek, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wielickiego, został twarzą rządu. Zapowi...adał wtedy, że nie rezygnuje z pracy w samorządzie, ale w rzeczywistości mało kiedy docierał z Warszawy na sesje do Wieliczki. Od stycznia do września udało mu się to tylko dwukrotnie, nie brał też udziału w pracach komisji merytorycznych. Mimo to co miesiąc wpływała na jego konto dieta radnego. Były to kwoty od 400 do 2000 zł, w sumie w tym roku 8800 zł. Sytuacja zaczęła budzić w powiecie niesmak. Pojawiły się opinie, że Bochenek „marnuje mandat”. Nie brakowało też głosów, że należy odwołać go z funkcji radnego. Przed rokiem; Pan Rafał Bochenek jest wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Wielickiego, tego powiatu o którym było głośno w ostatnim roku nie tylko w prasie lokalnej; Dziennik Polski.17.01.15 Powiatowy skok na kasę DP.19.01.15 Dali sobie 170 tysięcy za harówkę bez tchu DP.19.01.15 Nie tylko odprawy i pieniądze za niewykorzystany urlop (wypowiedź Pana Bochenka) DP.20.01.15 Co władze PiS zrobią pazernemu staroście? DP.21.01.15 Pazerny starosta może stracić stanowisko DP.22.01.15 Starosta nie chce ale musi przeprosić DP.24.01.15 Waść, wstydu oszczędź DP.29.01.15 Opozycja chce odwołać wielickiego starostę Co prawda Pan Bochenek skrytykował praktyki stosowane w starostwie, niestety Pan Rafał Bochenek ani żaden z radnych PiS nie podpisali się pod wnioskiem o odwołanie starosty. Starosta Jacek Juszkiewicz honorowo nie złożył dymisji. Władze PiS nie odcięły się zdecydowanie od starosty wielickiego. PiS posiadający większość w Radzie Powiatu Wielickiego wybronił pazernego starostę.  rozwiń
  • ups upadek będzie bolesny, 2017-05-22 20:10:59

    Polecamy Komitetowi Politycznemu PiS małą lekturę, wywiad weekendowy wicemarszałka woj.lubelskiego Krzysztofa Grabczuka dla Radia BON TON w Chełmie w przedmiocie wyłudzeń środków finansowych od społeczeństwa które należy oddać ,lecz pieniądze zostały przepuszczone przez ciasną Mafie. Afera na które...j obecna większość parlamentarna kształtująca Rząd Beaty Szydło dostali się do władzy ,największa w historii powojennej Polski afera gruntowa masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas na cele nierolnicze „B” mieszkalne, gdzie właściciele gruntów nawet nie byli stronami postępowań. Poprzez łamanie praw człowieka odbieracie Nam Wolność i resztki godności osobistej.  rozwiń