PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 23-29 maja 2016

  • Portalsamorzadowy.pl    23 maja 2016 - 11:59
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 23-29 maja 2016
W ubiegłym roku z okazji Dnia JST w budynku Sejmu RP obradowała uroczyście Komisja Wspólna Rządu i Samorządu. (Fot. bad.)

27 maja obchodzić będziemy Dzień Samorządu Terytorialnego. Czwarty tydzień maja obfituje także w inne święta i ważne wydarzenia w miastach i regionach. Przerwę w obradach ma Sejm i Senat, ale posłowie komisji samorządowej zbiorą się na wyjazdowych posiedzeniach.
Rząd, Sejm, Senat

23.05, godz. 18 – Sejmowa Komisja Infrastruktury (posiedzenie wyjazdowe, Sala Narad PKP PLK S.A., ul. Piłsudskiego 44 w Zagórzu) - rozpatrzenie informacji Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat założeń programu drogowego i kolejowego do roku 2023 ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego.

24.05 - posiedzenie Rady Ministrów. Rząd zajmie się m.in. sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r. oraz propozycjami resortu finansów mającymi na celu uszczelnienie poboru podatku VAT. Rozpatrzy też program dotyczący przekopu kanału przez Mierzeję Wiślaną.

24.05, godz. 12 – Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (posiedzenie wyjazdowe, Sala konferencyjna Hotelu Mrongovia w Mrągowie, przy ul. Giżyckiej 6) - informacja na temat partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji inwestycji samorządowych na przykładzie powiatu mrągowskiego; godz. 12.45 – Sejmowa Komisja Infrastruktury (posiedzenie wyjazdowe Urząd Miasta - Sala Herbowa, ul. Rynek 1 w Sanoku) - rozpatrzenie informacji Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat założeń programu drogowego i kolejowego do roku 2023 ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego - kontynuacja.

24.05, godz. 13 (MRiRW) - posiedzenie zespołu ds. Obszarów Wiejskich Wsi i Rolnictwa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W programie obrad - projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

25.05, godz. 10 – Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (posiedzenie wyjazdowe Sala konferencyjna Zamku w Reszlu, przy ul. Podzamcze 3) - informacja na temat funkcjonowania samorządowych jednostek kultury w województwie warmińsko-mazurskim, na przykładzie Oddziału Muzeum Warmii i Mazur - Zamku w Reszlu.

W regionach

23.05, godz. 10 - sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

23.05, godz. 10 - Opole (Sala Herbowa Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego) - konferencja pt. „Rola jednostek samorządu terytorialnego w poprawie dostępności do szczepień ochronnych” organizowana przez Zarząd Województwa Opolskiego i Stowarzyszenie Parasol dla Życia – edukacja nt. metod zapobiegania chorobom zakaźnym oraz konsekwencji unikania szczepień ochronnych.

23.05, godz. 10.30 - sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. W porządku obrad m.in. : uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Żabno darowizny nieruchomości, uchwały ws. wyznaczenia aglomeracji Bukowina Tatrzańska, uchwała ws. powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego wykonania zadań własnych województwa małopolskiego z zakresu infrastruktury drogowej, przyjęcie regulaminu udzielania stypendiów uczniom i słuchaczom szkół, placówek oświatowych oraz zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez województwo małopolskie.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.