PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 23-29 stycznia 2017

  • Portalsamorzadowy.pl    23 stycznia 2017 - 08:38
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 23-29 stycznia 2017
34. posiedzenie Sejmu, jakie zaplanowano od środy do piątku, przyniesie wiele ważnych samorządowych tematów (fot.wikipedia.org)

• 34. posiedzenie Sejmu, jakie zaplanowano od środy do piątku, przyniesie wiele ważnych samorządowych tematów.
• Poznamy informację nt. kontroli CBA we wszystkich 16 urzędach marszałkowskich. Najbliższe posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej może pękać w szwach, bo zapowiedzieli się tam przedstawiciele JST z całej Polski.
• Wciąż jednym z najważniejszych tematów jest smog. W środę zbierze się "antysmogowy" zespół parlamentarny, rozporządzenie ws. wymagań dla kotłów będzie jednym z tematów posiedzenia komisji wspólnej rządu i samorządu. Radni Krakowa i sejmiku małopolskiego przyjmą kolejne uchwały ws. walki z niską emisją.
• Tydzień zamkną przedterminowe wybory wójta gminy Dzierzgowo.
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

23.01 - Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego - projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

24.01, godz. 12 - MRiRW - Zespół ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa - projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek w ramach PROW 2014-2020.

25.01, godz. 10 - MSWiA - posiedzenie KWRiST. W porządku obrad m.in.:debata nt. dostępu do informacji publicznej oraz powtórnego wykorzystania informacji publicznej – diagnoza i perspektywy poprawy sytuacji, projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, projekt rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa na cele budownictwa mieszkaniowego.

Sejm, komisje sejmowe

23.01, godz. 16 - podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającego ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie.

25-27.01 - 34. posiedzenie Sejmu RP.

25.01

- godz. 14 - Parlamentarny Zespół ds. zdrowia publicznego, Parlamentarny Zespół na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce "Antysmogowy" - Zanieczyszczenie powietrza i jego oddziaływanie na zdrowie.

- godz. 14 - Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - rozpatrzenie informacji Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego na temat kontroli w urzędach marszałkowskich 16 województw. Udział w spotkaniu zapowiadają samorządowcy z całej Polski.

- godz. 16 - Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw - rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw.

26.01 - godz. 9.15 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - rozpatrzenie wniosku KP PSL o przedstawienie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na posiedzeniu Sejmu na temat działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa ptasiej grypy H5N8 oraz Afrykańskiego Pomoru Świń.

- godz. 9.30 - Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - informacja na temat przyszłości średnich morskich szkół zawodowych i szkół żeglugi śródlądowej.

- godz. 10 - Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - rozpatrzenie informacji NIK o wynikach kontroli systemu informacji oświatowej wraz ze stanowiskiem MEN.

- godz. 13 - Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

- godz. 14 - Komisja Infrastruktury - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

- godz. 14 - Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego - rozpatrzenie projektu planu pracy Podkomisji na I półrocze 2017 r.×
KOMENTARZE (1)

  • Lim, 2017-01-23 11:26:49

    A kiedy CBA odwiedzi powiat limanowski (starostwo) i gm Kamienica?