PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 24-30 października

  • Portalsamorzadowy.pl    23 października 2016 - 07:01
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 24-30 października
Projektem rozporządzenia MSWiA, zwiększającym uprawnienia straży gminnych do nakładania mandatów będzie przedmiotem dyskusji KWRiST. (fot. sm.czestochowa.pl)

• W środę (26 października) zbierze się Komisja Wspólna na posiedzeniu w MSWiA, ale jej zespoły pracować będą już od poniedziałku (24 października). Tematów jest sporo - od podziału rezerwy subwencji ogólnej, przez uprawnienia strażników gminnych, po zamianę użytkowania wieczystego we własność.
• Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej odwiedzi w poniedziałek (24 października) Szczawnicę, Nowy Targ, Limanową, a w piątek (28 października) Poznań. Prezydent Andrzej Duda zapowiada się we wtorek (25 października) z wizytą w woj. podlaskim.
• Ostatni tydzień października obfitować będzie także w sesje sejmików i rad miast wojewódzkich.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

24.10 - Zespół ds. systemu finansów publicznych. W porządku obrad m.in. propozycja podziału rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla JST, projekt rozporządzenia ws. rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

25.10 - Zespół ds. Ustrojowych i Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli. W porządku obrad: projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, projekt rozporządzenia MSWiA ws. wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, dyskusja nt. obowiązywania Prawa o aktach stanu cywilnego po wdrożeniu z dniem 1 marca 2015 r. Systemu Rejestrów Państwowych i aplikacji ŹRÓDŁO oraz nt. finansowania zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

26.10 - posiedzenie KWRiST. W porządku obrad m.in.: projekt uchwały ws. Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016-2020 wraz z projektem Strategii, przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, projekt rozporządzenia MEN ws. kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, zmiana uchwały ws. ustanowienia programu wieloletniego Senior-Wigor na lata 2015-2020, projekt ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów, dyskusja nt. małego ruchu granicznego.

Ważne wydarzenia, konferencje, spotkania z udziałem władz państwowych

24.10 - Szczawnica, Nowy Targ, Limanowa - minister Elżbieta Rafalska weźmie udział w spotkaniach z przedstawicielami samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej.

25.10 - wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w woj. podlaskim. O godz. 16 prezydent spotka się z mieszkańcami w Hajnówce, o godz. 18.15 zaplanowano podobne spotkanie z mieszkańcami w Siemiatyczach.

25.10, godz. 11 – Warszawa (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) - posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

26.10 - Warszawa - seminarium dotyczące mobilności zrównoważonej w ramach projektu Eco-Miasto, organizowanego przez Ambasadę Francji w Polsce.

26-27.10 - Warszawa (Hotel Sheraton) - XII Forum Rynku Zdrowia.

26-28.10 – Zakopane - XI Konferencja Naukowo-Techniczna „Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów PublicTrans 2016”.

28.10 - Poznań - minister Elżbieta Rafalska (MRPiPS) oraz podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska wezmą udział w spotkaniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wyjazdowe komisje sejmowe

25.10, godz. 15 - Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Urząd Marszałkowski w Olsztynie) - informacja MSWiA na temat sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.