PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 25 - 31 lipca 2016

  • Portalsamorzadowy.pl    25 lipca 2016 - 07:05
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 25 - 31 lipca 2016

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda w dniach 27-31 lipca odwiedzą Kraków, Częstochowę i Brzegi

Dla polityków najważniejsza informacja tygodnia to ta, że rozpoczęły się wakacje parlamentarne. Sejm i Senat w najbliższym czasie nie będą więc obradować, ale na brak innych wydarzeń narzekać nie można. Ostatni tydzień lipca zdominują przede wszystkim Światowe Dni Młodzieży i związana z nimi wizyta papieża Franciszka w Polsce. W samorządach też się dzieje, odbędą się m.in. sesje rady miasta w Katowicach i Kielcach.
Prezydent, premier, ministrowie

25.07, godz. 9 – Warszawa (Centrum Unijnych Projektów Transportowych) - uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie dla dwóch inwestycji realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. To pierwsze kontrakty na projekty kolejowe dofinansowane z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.W uroczystości udział wezmą wiceminister rozwoju Witold Słowik oraz wiceminister infrastruktury i budownictwa Piotr Stomma.

25.07, godz. 13.30 – Częstochowa (Centrum Operacyjne w Komendzie Miejskiej Policji) - Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, weźmie udział w odprawie służb podległych MSWiA przed wizytą Ojca Świętego w Częstochowie. Komendanci z województwa śląskiego złożą meldunki dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa pielgrzymom na Jasnej Górze.

25.07, godz. 12 – Warszawa (Ministerstwo Rozwoju) - posiedzenie Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju. Podczas posiedzenia zostanie zaprezentowany i omówiony projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

27.07, godz. 16 – Kraków - oficjalne powitanie papieża Franciszka przez Prezydenta RP z małżonką. Uroczystość odbędzie się na lotnisku Balice w Krakowie.

27.07, godz. 17 – Kraków - spotkanie papieża z władzami państwowymi i korpusem dyplomatycznym na Wawelu. Również tam, o godz. 17:40, Andrzej Duda spotka się bezpośrednio z papieżem Franciszkiem.

28.07, godz. 10:30 – Częstochowa – na Wałach Jasnogórskich para prezydencka weźmie udział w uroczystej mszy św. z okazji 1050-lecia Chrztu Polski.

29.07, godz. 10 – Warszawa (Ministerstwo Zdrowia) - IX posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w sektorze zdrowia.

31.07, godz. 10 – Brzegi – prezydent z małżonką wezmą udział w mszy św. Światowych Dni Młodzieży w Brzegach.

31.07, godz. 18:15 – Kraków – para prezydencka weźmie udział w ceremonii pożegnania papieża Franciszka w Balicach.

W regionach

25.07, godz. 11 – Chojnice – wyjazdowa sesja sejmiku województwa pomorskiego. W programie m.in. dyskusja na temat audytu krajobrazowego w województwie pomorskim: informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w roku 2015 oraz uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego .

26.07, godz. 10 – Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego – uroczysta sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W programie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska z okazji obrad delegatów Kongresu Polonii Amerykańskiej na Podkarpaciu.

27.07, godz. 10 – Słupsk - Muzeum Pomorza Środkowego, marszałek Mieczysław Struk weźmie udział w uroczystości podpisania umów o dofinansowanie z RPO 2014-2020.

27.07, godz. 10:30 – Leślnica, woj. opolskie - spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego z udziałem wicemarszałka województwa Romana Kolka.

27.07, godz. 11 – sala konferencyjny Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach – sesja Rady Miasta Kielce. W programie m.in. Wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie „Sposób na sukces”; rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”; określenie zadań finansowanych w 2016 r. w ramach PFRON; projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.