PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 26 - 30 czerwca 2017

  • Portalsamorzadowy.pl    26 czerwca 2017 - 10:44
 Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 26 - 30 czerwca 2017
III odsłona Konwentu Marszałków w Małopolsce odbędzie się tym razem w Krynicy (zdjęcie z wcześniejszych obrad w Krakowie.fot.:malopolska.pl)

Ostatni tydzień czerwca zapowiada się dla samorządowców pracowicie. W środę zbierze się Komisja Wspólna na posiedzeniu w MSWiA, a w Krynicy rozpocznie się III Konwent Marszałków Województw. Mocny akcent regionalny będzie miał miejsce także w Brukseli.  W piątek zbierze się zarząd Związku Miast Polskich. Do końca czerwca radni mają czas na przyjecie uchwał ws. przyjęcia sprawozdania budżetowego za ubiegły rok i udzielenia absolutorium władzy wykonawczej.
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

26.06 - Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu; Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej; Zespół ds. systemu finansów publicznych.

27.06 - zebranie strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

28.06, godz. 10 - MSWIA- posiedzenie KWRiST. W porządku obrad m.in.: projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw, rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019, projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocyspołecznej, projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych.

Prezydent RP, Sejm, Senat

26.06 - wizyta Prezydenta RP w województwie wielkopolskim. Andrzej Duda będzie przebywał z wizytą w Kępnie i Ostrzeszowie. Plan wizyty: godz. 17 - spotkanie Prezydenta RP z mieszkańcami (Kępno, Rynek), godz. 18.45 spotkanie Prezydenta RP z mieszkańcami (Ostrzeszów, Rynek).

26.06, godz. 11 - Sejm - konsultacje społeczne o mniejszościach narodowych (organizator KP .Nowoczesna).

27.06, godz 12 - Sejm - Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne.

28.06, godz. 9 - Senat - Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Ważne wydarzenia, debaty, konferencje

26 - 27.06 - Kielce - szkolenie z PPP. Ministerstwo Rozwoju i ZMP zapraszają przedstawicieli JST na szkolenia dotyczące PPP realizowane w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”.

26 - 27.06 - Bruksela - 7 Forum Kohezyjne „Mój region, moja Europa, nasza przyszłość” organizowane przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Obszarów Miejskich UE.

27.06 - Bruksela - spotkanie Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE. Udział w nim wezmą m.in. przedstawiciele samorządów wojewódzkich.

28.06, godz. 9 - Bruksela - posiedzenie Komisji COTER Komitetu Regionów UE.

28.06, godz. 9 - Ministerstwo Rozwoju - konferencja „Przemysł 4.0 a Edukacja i kwalifikacje”.

28 - 30.06 - Krynica Zdrój (Hotel Czarny Potok) - III Konwent Marszałków Województw - Małopolska 2017. W porządku obrad m.in. ochrona powietrza jako wyzwanie dla administracji rządowej i samorządowej, programy Interreg – wdrażanie i przyszłość.

30.06, godz. 14 - Szczecinek - zarząd Związku Miast Polskich. W porządku obrad m.in. nowelizacja ustawy o RIO, prezentacja projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, zaopiniowanie założeń projektu nowego systemu finansowania oświaty, przedstawionego przez MEN, zaopiniowanie projektu ustawy o drogach publicznych (senacki), zaopiniowanie projektu ustawy o działalności leczniczej (MZ) oraz zmian w Kodeksie wyborczym (Nowoczesna).

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.