PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 26 lutego – 4 marca

  • MIW    26 lutego 2018 - 08:14
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 26 lutego – 4 marca
Przemysław Daca, prezes zarządu Wód Polskich (fot. PGWWP)

W tym tygodniu posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem nowelizacji ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, natomiast prezes NIK przedstawi wyniki kontroli „Kształtowanie krajobrazu i przestrzeni publicznej w miastach” i kontroli realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2012-2015. Odbędzie się także zgromadzenie ogólne Związku Miast Polskich.
Sejm, komisje sejmowe

27.02 – 1.03 - 59. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

26.02, godz. 17.00 - Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

27.02, godz. 8.30 - Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne.

27.02, godz. 12 - Komisja Zdrowia - rozpatrzenie informacji na temat opieki hospicyjnej dla starszych osób - przedstawia Minister Zdrowia.

27.02, godz. 14 - Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Infrastruktury Narciarskiej - bariery rozwoju ośrodków narciarskich - propozycje zmian.

27.02, godz. 14 - Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry - informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nt. planowanych inwestycji na Odrze oraz informacja Prezesa Wód Polskich nt. wdrażania ustawy Prawo wodne.

27.02, godz. 15 - Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - rozpatrzenie informacji NIK o wynikach kontroli „Kształtowanie krajobrazu i przestrzeni publicznej w miastach” oraz informacji NIK o wynikach kontroli „Dotowanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.

27.02, godz. 16 - Komisja Polityki Społecznej i Rodziny - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

27.02, godz. 16 - Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o dokumentach publicznych - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o dokumentach publicznych.

27.02, godz. 17 - Komisja Polityki Senioralnej - rozpatrzenie Informacji Ministra Inwestycji i Rozwoju o celach i założeniach Programu „Dostępność plus”. Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie Narodowego Planu Alzheimerowskiego.

28.02, godz. 9.15 - Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej - informacja na temat prezentowanych przez Komisję Europejską propozycji reform we Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 r.

28.02, godz. 10 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zadaniach zrealizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2017 r. i planowanych na 2018 r. Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań zrealizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2017 r. oraz zadań planowanych na 2018 r. Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o priorytetach Ministerstwa na lata 2018-2019 w aspekcie Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019 oraz Paktu dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020.

28.02, godz.10 - Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych - rozpatrzenie informacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat podejmowanych i planowanych działań na rzecz aktywizacji zawodowej mniejszości romskiej w Polsce.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.