PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 26 września-2 października 2016

  • Portalsamorzadowy.pl    26 września 2016 - 09:37
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 26 września-2 października 2016
Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 28 państw członkowskich. (fot: bruksela.opolskie.pl)

• W ostatnim tygodniu wrześnią nie brakuje ciekawych wydarzeń w samorządach i spotkań dotyczących samorządów na szczeblu ogólnokrajowym i europejskim.
• W poniedziałek (26 września) we Wrocławiu rozpoczyna się VII Kongres Regionów. W środę (28 września) na konwencie marszałkowie województw będą mówić m.in o obszarach wiejskich, OZE i ochronie krajobrazu. 
• Przedstawiciele miast i regionów Unii Europejskiej debatować będą w tym tygodniu na posiedzeniu Komitetu Regionów w Brukseli.
• Prezydent Andrzej Duda odwiedzi we wtorek (27 września) woj. opolskie. Z kolei wiceminister Jerzy Kwieciński będzie na Podbeskidziu, Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu. "Na tapecie" konsultacje do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisje sejmowe, komisje senackie

26.09, godz. 11 - MSWiA - Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST).

27.09, godz. 13 - sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych - posiedzenie wyjazdowe w Wilamowicach (woj. śląskie) - Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat możliwości uznania języka wilamowskiego za język regionalny i wpisania go do Ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Dyskusja nad możliwościami rewitalizacji języka wilamowskiego.

28.09, godz. 10 - MSWIA - posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W porządku obrad m.in. projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie superwizji pracy socjalnej, projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, pakiet 10 projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnych obszarów ochrony.

28.09, godz. 13 - senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw oraz rozpatrzenie informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2015 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ważne wydarzenia, konferencje, konwenty

26.09, godz 16.30 - Wrocław (Hotel Śląski) posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich.

26-27.09 - Wrocław - VII Kongres Regionów. „Nowoczesne regiony przyjazne mieszkańcom” to temat przewodni tegorocznego Kongresu. Podczas dwóch dni sesji plenarnych i dyskusji panelowych omawiane będą dobre praktyki oraz tematy z obszarów: samorząd i biznes, jakość życia mieszkańców, promocja regionów. Jak co roku zostaną wręczone również nagrody w rankingu Prezydentów Miast N15 (Newsweek) oraz w rankingu „Miasta atrakcyjne dla biznesu” (Forbes).

26-28.09 - Gdańsk - XI Kongres Zarządzania Oświatą. Międzynarodowe spotkanie kadry kierowniczej oświaty: dyrektorów szkół, pracowników organów prowadzących i organów nadzoru pedagogicznego - osób zaangażowanych w zarządzanie oświatą na poziomie państwowym i lokalnym.

27.09 - wizyta prezydenta RP Andrzeja Dudy w woj. opolskim. W programie wizyty m.in.: złożenie wieńca w miejscu kaźni na polanie "Hubertus" / las obok wsi Barut (godz. 14.55), spotkanie z mieszkańcami w Strzlacach Opolskich (godz. 16.45), złożenie kwiatów pod Pomnikiem Czynu Powstańczego / Góra św. Anny (godz.17.45).

27- 28.09 - konsultacje projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński weźmie udział w konsultacjach projektu strategii: 27.09 w Skoczowie i Żywcu (śląskie); 28.09 w Rypinie i Ostródzie (warmińsko-mazurskie) oraz w Pelpinie (pomorskie).×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.