PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 27 czerwca-3 lipca 2016

  • Portalsamorzadowy.pl    27 czerwca 2016 - 07:45
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 27 czerwca-3 lipca 2016
Już w poniedziałek radni Podkarpacia będą głosować nad absolutorium dla zarządu regionu z marszałkiem Władysławem Ortylem na czele (fot.podkarpackie.pl)

30 czerwca mija termin przyjmowania sprawozdań za wykonanie budżetów w samorządach i absolutoriów dla zarządów, dlatego też sesji absolutoryjnych w tym tygodniu mamy spory "wysyp". Przy okazji radni na Dolnym Śląsku  będą próbować odwołać marszałka. Pierwsza niedziela lipca wprawdzie bez referendum, ale z przedterminowymi wyborami. Mieszkańcy gminy Opinogóra Górna będą wybierać nowego wójta.
Sejm, Senat

27.06, Toruń - podsumowanie najważniejszych ustaleń z wszystkich debat Ministerstwa Edukacji Narodowej "Uczeń. Rodzic. Nauczyciel - Dobra Zmiana".

27.06 - zbiera się Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny. Będą przeprowadzone konsultacje społeczne nt. Rola gospodarki i polskich przedsiębiorców w budowie marki kraju. Czy wraz ze wzrostem eksportu polskich firm można zwiększyć wartość marki narodowej?

28.06, godz 11.30 -sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.

29.06 godz. 11 - 21. posiedzenie Senatu RP.

Konwenty, konferencje, spotkania z udziałem ministrów

28.06, godz. 10, Częstochowa (Starostwo Powiatowe) – inauguracja Kampanii Społecznej Polska Przyjazna Osobom Starszym. Spotkanie organizuje Senator Ryszard Majer.
W programie: wystąpienie Elżbiety Bojanowskiej podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dyskusja zaproszonych gości reprezentujących Komendę Miejską Policji, organizacje pozarządowe, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, Akademię Jana Długosza w Częstochowie.

29.06, godz. 12, Warszawa (Ambasada Francji w Polsce) - konferencja prasowa rozpoczynająca czwartą edycję projektu ECO-MIASTO. Celem projektu jest promowanie dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju oraz nagradzanie samorządów, które najlepiej realizują politykę przyjazną środowisku. Stawiane pytania to: Ile polskich miast realizuje politykę zrównoważonego rozwoju? Które z nich efektywnie gospodarują energią i wodą? Jakie rozwiązania stosują w dziedzinie mobilności wdrażają?

29-30.06, Czarna k. Ustrzyk Dolnych – konwent dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

30.06 - mija termin zgłoszeń uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

W regionach

27.06, godz. 9 - sesja RM Lublina.  W programie m.in.: podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem prezydenta z wykonania budżetu za 2015 rok, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,  uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

27.06, godz. 10, Opole (sala konferencyjna Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO) - spotkanie informacyjne dot. programu polityki zdrowotnej oraz planowanego naboru wniosków w ramach RPO WO 2014-2020 – m.in. nt. programu. zapobiegającemu  chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego.

27.06, godz. 11 - sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W programie m.in. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r., podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.×
KOMENTARZE (1)

  • lubuszanin, 2016-06-27 17:46:33

    Czas najwyższy,rozgonić to siedlisko kombinatorów i mataczy,z PO i PSL,całkowicie wystarcza urząd wojewódzki.