PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 27 listopada - 3 grudnia

  • Portalsamorzadowy.pl    27 listopada 2017 - 08:25
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 27 listopada - 3 grudnia
Zespól ds. systemu finansów publicznych zbierze się 28 listopada. Dzień później Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzy sprawozdania RIO za 2016 r. (fot. PTWP)

Rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w sesje rad miejskich. Ponadto, zbierze się Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, a wcześniej odbędzie się spotkanie zespołu ds. finansów publicznych. Nie zabraknie też ogólnopolskich kongresów i konferencji - w Płocku np. debatować będą o PPP. Z kolei swój jubileusz obchodzić będzie Związek Województw RP.
Rząd, ministrowie

27.11 - Bielsko Biała (delegatura Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) – spotkanie przedstawicieli MRPiPS i JST na temat najnowszej edycji programu Senior plus – na 2018 rok. Ze strony resortu w spotkaniu wezmą udział sekretarz stanu Stanisław Szwed oraz podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska.

27.11, godz. 13 - Olsztyn - otwarte spotkanie dyskusyjne przed referendum ogólnokrajowym dotyczącym nowej konstytucji, w którym udział weźmie Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta RP (Aula im. M. i G. Dietrichów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ul. Kurta Obitza 1).

28.11, godz. 12 - Zespól ds. systemu finansów publicznych. W porządku obrad: Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych; Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej; Kryteriów podziału w roku 2017 kwoty z rezerwy subwencji; Wniosku strony samorządowej w zakresie funkcjonowania art. 243 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

29.11, godz. 10 - MSWIA - posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

29.11, godz. 13 - Senat - Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku”; Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw.

30.11, godz. 11.00 - Wrocław - Wiceminister infrastruktury budownictwa Tomasz Żuchowski weźmie udział w konferencji „Krajowy Zasób Nieruchomości oraz inne inicjatywy legislacyjne resortu”, Miejsce: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

1.12, godz. 11.00 - Łódź - Wiceminister Tomasz Żuchowski weźmie udział w konferencji „Krajowy Zasób Nieruchomości oraz inne inicjatywy legislacyjne resortu”. Miejsce: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Konferencje ogólnopolskie, debaty, gale

27.11, godz. 10 - Katowice (gmach Sejmu Śląskiego) - konferencja "Efektywność energetyczna dla samorządów - szanse i wyzwania dla Polski". Celem konferencji jest zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań z dziedziny efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii czy gospodarki niskoemisyjnej. Specjaliści tych dziedzin zaprezentują źródła finansowania oraz sposoby realizacji inwestycji energooszczędnych.

27.11, godz. 18 - Kraków (Centrum Kongresowym ICE Kraków) - gala finałowa Smogathon 2017 Global Edition w ramach konferencji będzie mowa na temat problemu zanieczyszczenia powietrza „Global Clean Air Summit”.

28.11, godz 16 - Warszawa (Sala Koncertowa Zamku Królewskiego) - uroczysta gala z okazji 15-lecia Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

29.11, godz. 10 - Warszawa (Novotel Warszawa Centrum) - XXXV Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP – m.in. debata nt. przyszłości samorządu regionalnego w Polsce.

28-29.11 - Poznań (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) - krajowa konferencja, pt. "Odpowiedzialne Badania i Innowacje - nauka dla społeczeństwa i gospodarki".×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.