PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 29 luty - 6 marca

  • Portalsamorzadowy.pl    29 lutego 2016 - 08:48
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 29 luty - 6 marca
fot.fotolia

To pracowity tydzień dla samorządowych organizacji. Zbiera się zarząd Związku Powiatów Polskich, swoje zgromadzanie ogóle ma Związek Miast Polskich oraz Związek Województw RP. Dla Polski Wschodniej ważnym wydarzeniem będzie podpisanie deklaracji ws. budowy trasy Via Carpatia przez ministrów transportu krajów, przez które szlak ten ma przebiegać. Co jeszcze czeka nas między 29 lutego a 6 marca?




W regionach

29.02 - o godz. 10.00 (UM m.st. Warszawa, sala 131) spotkanie prasowe na temat ochrony zdrowia w Warszawie i planów miasta w tej dziedzinie na lata 2016-20. W spotkaniu udział weźmie Włodzimierz Paszyński, zastępca prezydent Warszawy oraz Dariusz Hajdukiewicz, dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej.

29.02 - godz. 10.30 - Sesja sejmiku małopolskiego - w programie: projekt uchwały w sprawie przekazania „Sprawozdania o ochronie przyrody i krajobrazu” za 2015 rok, projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich, projekt rezolucji w sprawie integralności terytorialnej województw.

29.02 - godz. 11 - Sesja sejmiku pomorskiego, w programie projekty uchwał w sprawie zmiany budżetu województwa pomorskiego na 2016 rok, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego.

29.02 - godz. 12 - Sesja sejmiku wielkopolskiego, w programie: przyjęcia stanowiska dotyczącego zachowania integralności terytorialnej województwa wielkopolskiego, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: uchwały budżetowej, podjęcie uchwały w sprawie: nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.

29.02 - zakończenie konsultacji społecznych ws. Wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice.

1.03 - start piątego sezonu roweru miejskiego Veturilo w Warszawie. Do końca listopada będzie można korzystać z 204 stacji i ponad 3 tys. jednośladów.

1.03 - Opole, IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – m.in. prezentacja i aktualizacja wyboru projektów dot. wybranych działań EFRR i EFS.

1.03 - Katowice: „Parapetówka” z okazji otwarcie nowej siedziby Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Kopernika 14 w Katowicach. Spotkanie odbędzie z inicjatywy prezydenta Marcina Krupy oraz Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych “MOST” i Regionalnego Centrum Wolontariatu.

2.03 - termin naboru wniosków do konkursu nr RPDS.10.02.04-IZ.00-02-056/16dla Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 – ZIT AW Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnejdla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

2.03 - godz. 10, Warszawa - prezentacja wyników V edycji raportu Deloitte i Targeo.pl „Koszty korków w 7. największych miastach Polski".

3- 4.03 - Dąbrowa Górnicza, Pałac Kultury Zagłębia - XXXVII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Tematy tegorocznego spotkania to m.in.: finanse miast, konsolidacja VAT, rewitalizacja, planowanie przestrzenne oraz edukacja. 3 marca o godz. 19.30 odbędzie się ponadto koncert jubileuszowy z okazji 100-lecia miasta Dąbrowa Górnicza i 25-lecia ZMP.

3 - 4.03 - Jachranka - XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP – w programie m.in. debata i przyjecie stanowiska w sprawie integralności administracyjnej województw RP.

2-4.03 – Szczyrk, posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Tematyka posiedzenia obejmować będzie zagadnienia związane ze zmianami w systemie oświaty oraz pomocy społecznej, a także kwestiami odnawialnych źródeł energii.





REKLAMA




×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.