PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 29 maja – 4 czerwca

  • pt    29 maja 2017 - 08:42
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 29 maja – 4 czerwca
Senat zajmie się płatnym parkowaniem w weekendy (fot.fotlia)

Rozpoczęty tydzień obfituje w wiele ważnych dla samorządów wydarzeń. W Senacie dojdzie do dwóch ważnych dyskusji: nad ustawą o pracownikach samorządowych i nad zasadami parkowania w soboty, niedzielę i święta.
Sejm, Senat, Prezydent

29.05 - Warszawa, Pałac Prezydencki - Dzień Samorządu.

31.05 – 42. Posiedzenie Senatu RP. W porządku posiedzenia znalazła się ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (projekt poselski), zakładająca uchylenie przepisów, które dotyczą gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województw. W myśl nowelizacji umowy zawarte z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach doradców i asystentów zostaną rozwiązane z dniem jej wejścia w życie. Izba przeprowadzi też drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, wniesionego przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W projekcie noweli doprecyzowano przepisy o strefach płatnego parkowania w taki sposób, aby jednoznacznie z nich wynikało, że opłat za parkowanie nie pobiera się w soboty, niedziele i święta.

01.06, godz. 10 – sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

02.06, godz. 14.15 – Chojnice – wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej".

Wydarzenia lokalne

29.05, godz. 9 - sesja sejmiku kujawsko-pomorskiego - w programie m.in. rozpatrzenie i podjęcie uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego województwa kujawsko-pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok; w sprawie absolutorium dla zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.

29.05, godz. 10 - sesja Rady Miasta Białystok - w programie projekty uchwał m.in. w sprawie powołania składu stałej Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa; w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego rady miasta; a także sprawozdanie ze współpracy z organizacjami samorządowymi.

29.05, godz. 10.30 - sesja sejmiku województwa małopolskiego. W porządku obrad m.in.: ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2016, podjęcie uchwały ws. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Nowy Sącz, Gminy Kęty i Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ws. sprzedaży nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. św. Anny 5.

29.05, godz. 11 – Katowice (Urząd Marszałkowski) - sesja Rady Miasta Katowice, na której radni podejmą uchwałę w sprawie złożenia wniosku o utworzenie związku metropolitalnego w województwie śląskim. Do udziału w sesji zaproszeni zostali m.in.: wojewoda śląski – Jarosław Wieczorek, marszałek województwa– Wojciech Saługa, Stanisław Gmitruk – przewodniczący sejmiku województwa, a także prezydenci, burmistrzowie i wójtowie pozostałych 40 gmin, mających tworzyć związek metropolitalny w województwie śląskim.

29.05, godz. 12 – Tarnowskie Góry (muzeum) - uroczystość ogłoszenia laureatów i wręczenia nagród oraz wyróżnień za Wydarzenie Muzealne Roku 2016. Nagrody wręczy Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

29.05, godz. 12 – Poznań - sesja sejmiku województwa wielkopolskiego, podczas której radni głosować będą m.in. w sprawie udzielania absolutorium dla zarządu województwa za wykonanie budżetu w 2016 roku.

29.05, godz. 12 – Szczecin (Muzeum Techniki i Komunikacji) - finał VII Edycji „Zachodniopomorskiego Muzealnego Wydarzenia Roku 2016.

30.05, godz. 8.30 - sesja Rady Miasta Rzeszów - w programie m.in. informacja dotycząca badania przeprowadzonego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego pn. „Ocena zadowolenia z poszerzenia Rzeszowa z perspektywy mieszkańców osiedli włączonych po 2006 roku.”. Ponadto zaproponowano dołączenie do porządku obrad uchwałę o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów.

30.05, godz. 9.30 - Opole (Urząd Marszałkowski) - konferencja prasowa nt. inwestycji wodno – kanalizacyjnych realizowanych przy wsparciu środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w woj. opolskim.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.