PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 29 sierpnia - 4 września 2016

  • Portalsamorzadowy.pl    29 sierpnia 2016 - 08:00
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 29 sierpnia - 4 września 2016
29 sierpnia to Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego (fot.um.warszawa.pl)

• Tydzień zaczynie się świętem strażników gminnych a skończy kolejnym referendum odwoławczym. 
• Koniec sierpnia to także termin rozliczania się z budżetu z pierwszego półrocza. 
• 31 sierpnia odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
• 1 września, czyli początek roku szkolnego to także początek reformy systemu oświaty, a także rocznica wybuchu II wojny światowej.
Komisje, posiedzenia, konferencje

29.08, godz. 13 – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) - posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST).

30.08, godz. 11 – Ministerstwo Edukacji Narodowej - posiedzenie/debata Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu KWRiST. Dyskusja poświęcona m.in. zagadnieniom związanym ze zmianami ustawy o systemie oświaty.

30.08, godz. 13 - MSWiA - posiedzenie Zespołu ds. Ustrojowych KWRIST. Projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

31.08, godz. 11 - Ministerstwo Rozwoju - konferencja inaugurująca konsultacje społeczne „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

31.08, godz. 10 – MSWiA - posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

2.09, godz. 11- Kraków (Muzeum sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA) - konferencja poświęcona europejskiemu funduszowi na rzecz inwestycji strategicznych.

Ważne terminy i wydarzenia

29.08 - Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego.

31.08, godz. 17 – Gdańsk (Bazylika p.w.św. Brygidy)- uroczystościach upamiętniających XXXVI rocznicę strajków z 1980 roku i powstania NSZZ „Solidarność".

31.08 - termin przekazywania przez Ministra Finansów średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) obliczanej dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

31.08 - termin przedstawienia do RIO przez JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

31.08 - do końca sierpnia br. miasta, stowarzyszenia miast oraz związki metropolitalne mogą zgłaszać chęć udziału w przyszłych partnerstwach Agendy Miejskiej Unii Europejskiej. W wyniku obecnego naboru, partnerstwa zostaną utworzone wokół 2-3 tematów wybranych spośród priorytetów wskazanych w programie pracy agendy. Zgłoszenia przyjmuje Ministerstwo Rozwoju.

1.09 - początek roku szkolnego 2016/2017.

1.09, godz. 4.45 Gdańsk (Westerplatte, Pomnik Obrońców Wybrzeża) - 77 rocznica wybuchu II wojny światowej. W obchodach weźmie udział prezydent RP Andrzej Duda.

2.09 - do tego dnia trwa nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny).

4.09 - referendum ws. odwołania wójta gminy Wymiarki (woj. lubuskie).

Sesje rad miast wojewódzkich i sejmików województw

29.08, godz. 10 - sesja Sejmiku Woj. Kujawsko-Pomorskiego. W porządku obrad m.in.: uchwała ws. wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej, pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu, oraz uchwałę ws.udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.