PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 29 sierpnia - 4 września 2016

  • Portalsamorzadowy.pl    29 sierpnia 2016 - 08:00
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 29 sierpnia - 4 września 2016

29 sierpnia to Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego (fot.um.warszawa.pl)

• Tydzień zaczynie się świętem strażników gminnych a skończy kolejnym referendum odwoławczym. 
• Koniec sierpnia to także termin rozliczania się z budżetu z pierwszego półrocza. 
• 31 sierpnia odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
• 1 września, czyli początek roku szkolnego to także początek reformy systemu oświaty, a także rocznica wybuchu II wojny światowej.




Komisje, posiedzenia, konferencje

29.08, godz. 13 – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) - posiedzenie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST).

30.08, godz. 11 – Ministerstwo Edukacji Narodowej - posiedzenie/debata Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu KWRiST. Dyskusja poświęcona m.in. zagadnieniom związanym ze zmianami ustawy o systemie oświaty.

30.08, godz. 13 - MSWiA - posiedzenie Zespołu ds. Ustrojowych KWRIST. Projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

31.08, godz. 11 - Ministerstwo Rozwoju - konferencja inaugurująca konsultacje społeczne „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

31.08, godz. 10 – MSWiA - posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

2.09, godz. 11- Kraków (Muzeum sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA) - konferencja poświęcona europejskiemu funduszowi na rzecz inwestycji strategicznych.

Ważne terminy i wydarzenia

29.08 - Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego.

31.08, godz. 17 – Gdańsk (Bazylika p.w.św. Brygidy)- uroczystościach upamiętniających XXXVI rocznicę strajków z 1980 roku i powstania NSZZ „Solidarność".

31.08 - termin przekazywania przez Ministra Finansów średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) obliczanej dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

31.08 - termin przedstawienia do RIO przez JST informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

31.08 - do końca sierpnia br. miasta, stowarzyszenia miast oraz związki metropolitalne mogą zgłaszać chęć udziału w przyszłych partnerstwach Agendy Miejskiej Unii Europejskiej. W wyniku obecnego naboru, partnerstwa zostaną utworzone wokół 2-3 tematów wybranych spośród priorytetów wskazanych w programie pracy agendy. Zgłoszenia przyjmuje Ministerstwo Rozwoju.

1.09 - początek roku szkolnego 2016/2017.

1.09, godz. 4.45 Gdańsk (Westerplatte, Pomnik Obrońców Wybrzeża) - 77 rocznica wybuchu II wojny światowej. W obchodach weźmie udział prezydent RP Andrzej Duda.

2.09 - do tego dnia trwa nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny).

4.09 - referendum ws. odwołania wójta gminy Wymiarki (woj. lubuskie).

Sesje rad miast wojewódzkich i sejmików województw

29.08, godz. 10 - sesja Sejmiku Woj. Kujawsko-Pomorskiego. W porządku obrad m.in.: uchwała ws. wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej, pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu, oraz uchwałę ws.udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.









KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.




NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU




NAJNOWSZE WIADOMOŚCI



Wyszukiwarki

Polecane oferty: