PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 3-9 lipca

  • pt    3 lipca 2017 - 08:18
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 3-9 lipca
Sejm zajmie się m.in. uchwaleniem prawa wodnego (fot. Pixabay)

W pierwszym tygodniu lipca nie da się odczuć, że trwają wakacje: mamy posiedzenie Sejmu, gdzie posłowie pochylą się m.in. nad poprawkami podkomisji do prawa wodnego, ostatnie przed urlopami sesje radnych odbędą się w Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Szczecinie, Opolu.
Sejm

5 i 7.07 - 45. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W planie: sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy - Prawo wodne, sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

W regionach

3.07, godz. 9.30 - Kędzierzyn-Koźle -  podpisanie umów w subregionie kędzierzyńsko-kozielskim w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych oraz poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych.

3.07, godz. 10.30 - Gdańsk (Europejskie Centrum Solidarności)- konferencja prasowa dotycząca ofert na spalarnię odpadów w Gdańsku.

3.07 - Lublin - uroczystości z okazji rocznicy “Cudu Lubelskiego”.

3.07 - Gdynia - wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki będzie przebywał z wizytą w Gdyni. O godzinie 11.45 odbędzie się wystąpienie wicepremiera połączone z rozpoczęciem ważnej dla Gdyni inwestycji.

3.07, godz. 11 -Poznań (Urząd Marszałkowski) - Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego podpisze umowę z Archidiecezją Poznańską o dofinansowanie projektu pn. „Tu się wszystko zaczęło” – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”.

3.07, godz. 12 - Kołobrzeg (Urząd Miasta) – podpisanie umowy między zarządem województwa zachodniopomorskiego, a samorządami miasta Kołobrzeg, gminy Ustronie Morskie oraz powiatu kołobrzeskiego na dofinansowanie modernizacji infrastruktury sportowej.

3.07, godz. 17.30 - Kraków (przy ulicy Bułhaka)- inauguracja Alei Kongresowej, skwer pomiędzy Centrum Kongresowym ICE Kraków, a hotelem Park Inn.

3-4.07 - Kielce (Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”) - konferencja „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania - kontrowersje - perspektywy". Zapraszają Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

4.07, godz. 11 - Wejherowo (Filharmonia Kaszubska) - uroczystości jubileuszu XXV-lecia Związku Gmin Pomorskich.

4.07 - Białystok - w ramach Klubów Obywatelskich" PO odbędzie się “okrągły stół" poświęcony sytuacji w Puszczy Białowieskiej. Dyskutować będą samorządowcy, naukowcy, ekolodzy, leśnicy oraz mieszkańcy. Więcej tutaj 

5.07, godz. 9 - sesja Rady Miasta Łódź. Radni będą dyktowali m.in. nad rozpatrzeniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040, w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Łodzi” czy rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Latających Babć z Plusem.

5.07, godz. 10 - sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad. m.in.: przyjęcie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, przyjęcie Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do 2013 r., zmiany w budżecie, przejęcie składników aktywów i pasywów szkół w związku z reformą systemu oświaty.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.