PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 30 maja-5 czerwca 2016

  • Portalsamorzadowy.pl    30 maja 2016 - 08:45
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 30 maja-5 czerwca 2016

Ogólnopolska Samorządowa Debata Oświatowa organizowana przez sześć ogólnopolskich organizacji samorządowych

Przełom maja i czerwca to w tym roku gorący okres, jeśli chodzi o samorządowe wydarzenia. We wtorek prezydent Andrzej Duda odznaczy zasłużonych samorządowców (okazji obchodzonego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego). Debatować będą powiaty, odbędą się kongresy dedykowane uzdrowiskom oraz sekretarzom JST. Ale na pewno najwyższa atmosfera będzie panować na czwartkowej Ogólnopolskiej Samorządowej Debacie Oświatowej.
Prezydent RP

31.05, godz. 12 Warszawa (Pałac Prezydencki) - spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego organizowane przez Kancelarię Prezydenta RP. W trakcie uroczystości Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu.

Sejm i Senat

31.05, godz. 11 - Sejmowa Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami -kontynuacja; rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw - kontynuacja.

1.06 - z okazji Dnia Dziecka w gmachu Sejmu w Warszawie odbędzie się posiedzenie XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tegoroczny temat przewodni sesji brzmi: Miejsca pamięci - materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości. Do udziału zaproszono młodzież zainteresowaną działaniem na rzecz swojej społeczności lokalnej.

1.06, godz. 11 - Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych - rozpatrzenie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Organizacje samorządowe i spotkania z udziałem ministrów

31.05 - Tczew, Puck - podsekretarz stanu MRPiPS Marcin Zieleniecki weźmie udział w gospodarczej wizycie dot. realizacji programu 500 plus w woj. pomorskim.

31.05 -1.06 Ossa, k/Rawy Mazowieckiej (Hotel Ossa Congres & SPA) -XX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.

31.05 - 1.06, Toruń - spotkanie przedstawicieli województw i zespołów Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz Międzynarodowej Drogi Wodnej 40 z Jerzym Materną, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Mariuszem Gajdą, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska.

2.06, godz. 10 - Warszawa ( hotel Gromada Lotnisko) - Ogólnopolska Samorządowa Debata Oświatowa organizowana przez sześć ogólnopolskich organizacji samorządowych, tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Debata ma na celu wypracowanie wspólnej opinii całego środowiska samorządowego m.in. o tematach konsultacji prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz o wprowadzonych już i zapowiadanych przez rząd zmianach w zakresie organizacji i finansowania zadań oświatowych.

2-3.06, Warszawa (Hotel Double Tree Hilton)- I Krajowy Kongres Forów Sekretarzy.

2-4.06, Ciechocinek - XXV Kongres Uzdrowisk Polskich.

W regionach

30.05, Białystok - sesja RM Białegostoku. W programie m.in. rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę ws. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych pow. 4,5 proc. alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania tych punktów itd.; rozpatrzenie projektu uchwały ws. powołania Rady Społecznej Samodzielnego szpitala Miejskiego; rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę ws. ulg na komunikację społeczną .KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.