PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 4 – 10 grudnia 2017

  • Michał Wroński    4 grudnia 2017 - 08:57
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 4 – 10 grudnia 2017
Posłowie zajmą się rozpatrzeniem informacji na temat wyników kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego w urzędach marszałkowskich 16 województw (fot. mat. CBA)

Posłowie zajmą się rozpatrzeniem informacji na temat wyników kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego w urzędach marszałkowskich 16 województw oraz projektem nowelizacji ustawy o Policji w zakresie przyznania funkcjonariuszom biernego prawa wyborczego w wyborach samorządowych. W sobotę, 9 grudnia, odbędzie się obywatelskie wysłuchanie publiczne dotyczące projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. W międzyczasie zaś - 5 grudnia - dziesięciolecie swego istnienia obchodzić będzie Krajowa Izba Odwoławcza.
Rząd, wydarzenia krajowe i międzynarodowe z udziałem ministrów

4.12, godz. 11 – Sztum - wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński weźmie udział w zakończenia przebudowy DK 55 w Sztumie.

5.12, godz. 10 – Warszawa - podsekretarz stanu w MR Mariusz Haładyj będzie uczestniczył w Jubileuszu X - lecia Krajowej Izby Odwoławczej.

5.12 – Bruksela - Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Justyna Skrzydło wezmą udział w posiedzeniu Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii.

6.12, godz.10 – Warszawa (Ministerstwo Rozwoju) - podsekretarz stanu w MR Paweł Chorąży będzie uczestniczył w Konferencji Partnerstwa na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

6.11 , godz. 11 – Rzeszów - wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski weźmie udział w konferencji „Krajowy Zasób Nieruchomości oraz inne inicjatywy legislacyjne resortu”. Dzień później (7.12) analogiczna konferencja odbędzie się w Lublinie.

7.12 – Warszawa - sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński weźmie udział w dwudniowej Konferencji " Friends of Cohesion".

7.12 – Lwów - podsekretarz stanu w MR Adam Hamryszczak będzie uczestniczył w Komitecie Monitorującym Program Polska Białoruś Ukraina.

Sejm, komisje sejmowe

4.12, godz. 10 - Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.

5.12, godz. 13 - Komisja Infrastruktury; Komisja Obrony Narodowej - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych - uzasadnia Minister Infrastruktury i Budownictwa.

5.12, godz. 18 - Komisja do Spraw Kontroli Państwowej - rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wspierania oraz informacji o wynikach kontroli dotowania zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

6.12, godz. 8.30 - Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - rozpatrzenie Informacji Ministra Środowiska na temat działań rządu na rzecz poprawy jakości powietrza i likwidacji smogu.

6.12, godz. 11.30 - Komisja Infrastruktury - informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz autorów studium wykonalności KDP na temat przeglądu projektu budowy Kolei Dużych Prędkości. Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Rozwoju i Finansów na temat wykorzystania partnerstwa innowacyjnego w rozwoju krajowej produkcji na potrzeby transportu kolejowego, w kontekście przygotowań do budowy Kolei Dużych Prędkości.

6.12, godz. 14 - Parlamentarny Zespół ds. Energetycznego Pakietu Zimowego; Parlamentarny Zespół Energii Odnawialnej; Parlamentarny Zespół na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce "Antysmogowy" – tematem obrad będzie kompleksowa modernizacja budynków jako kluczowy element strategii walki ze smogiem.

6.12, godz. 15 - Komisja Polityki Społecznej i Rodziny - rozpatrzenie Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2016 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.