PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 6-11 września 2016

  • Portalsamorzadowy.pl    5 września 2016 - 08:00
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 6-11 września 2016
Poniedziałek 5 września obfitować będzie w spotkania poszczególnych sejmowych komisji (fot.wikimedia.org/Adrian Grycuk)

• Po wakacyjnej przerwie zbierze się Sejm na 24. posiedzeniu. Posłowie w komisjach pochylą się m.in. nad ustawą o dochodach JST, uwagami senatu ws. budowy lotnisk oraz rozliczeń podatkowych przy unijnych inwestycjach.
• To też tydzień obfitujący w konferencje. Odbędzie się m.in. Forum w Krynicy, spotkanie sekretarzy gmin, konferencje nt. zarządzania obszarami miejskimi czy wymiany doświadczeń przy wprowadzaniu ustawy krajobrazowej.
• Z marszałkami województw spotka się minister Rafalska ws. świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz prezydent Andrzej Duda na centralnych dożynkach.
Sejm, komisje sejmowe

5-6.09 - 24.posiedzenie Sejmu RP.

5.09 - godz. 8.30 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski.

- godz. 12 - Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego,

- godz. 12 - Komisja Finansów Publicznych - rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego; rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

- godz. 12 - Komisja Polityki Społecznej i Rodziny - rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw,

- godz. 13.15 - Komisja Infrastruktury - rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,

- godz. 14.30 - Komisja Finansów Publicznych i Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

- godz. 15 - Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży - rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat projektowanych zmian w systemie oświaty, w tym propozycji rozwiązań strukturalnych i programowych.

- godz. 16.30 - 16:30 – Komisja Polityki Senioralnej - informacja Ministra Rozwoju na temat uwzględnienia potrzeb osób starszych w Krajowej Polityce Miejskiej oraz programach rewitalizacji obszarów miejskich; informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat warunków mieszkaniowych osób starszych oraz działań podejmowanych w obszarze optymalizacji zasobów mieszkaniowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą stosownie do specyfiki wyzwań zmieniającej się struktury wiekowej społeczeństwa.

Konferencje, debaty, ważne wydarzenia i terminy

5.09, godz. 12 - MRPiPS - minister Elżbieta Rafalska weźmie udział w roboczym spotkaniu z marszałkami województw dot. nowych zasad finansowania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.