PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 6-12 listopada

  • Portalsamorzadowy.pl    6 listopada 2017 - 07:57
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 6-12 listopada
W dniach 8-9 listopada odbędzie się posiedzenie Sejmu. Wiele ważnych tematów dla JST będzie poruszane na posiedzeniach komisji. (fot. Twitter)

W rozpoczynającym się tygodniu komisje sejmowe i senackie pracują na pełnych obrotach. Posłowie i senatorzy będą rozmawiać m.in. o finansach samorządowych, gospodarce wodno-ściekowej czy skutkach nawałnic. Ponadto w sobotę obchodzimy 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Sejm, Senat, komisje

6.11, godz. 11 - konferencja „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”.

7.11, godz. 16 - Parlamentarny Zespół ds. Energetycznego Pakietu Zimowego; Parlamentarny Zespół Energii Odnawialnej - informacja o wsparciu dla górnictwa i elektroenergetyki do roku 2016 oraz perspektywy do 2030 r.

7.11, godz. 17 - Komisja Infrastruktury - rozpatrzenie i zaopiniowanie dla marszałka Sejmu - na podstawie informacji ministra infrastruktury i budownictwa – wniosku Klubu Poselskiego Kukiz’15 o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie realizacji budowy zachodniej obwodnicy Szczecina”.

7.11, godz. 18 - Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej" - realizacja ustawy śmieciowej - spotkanie m.in. z ministrem Sławomirem Mazurkiem.

8.11, godz. 10:30 - Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych - rozpatrzenie informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat egzaminu maturalnego z języków mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych i języka regionalnego. Rok szkolny 2016/2017.

8.11, godz. 14 - Senat - Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach.

8.11, godz. 15 - Senat - Komisja Środowiska, Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.

8.11, godz. 15:30 - Komisja Polityki Społecznej i Rodziny - rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw polityki społecznej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.

8.11, godz. 17 - Podkomisja stała ds. polityki regionalnej - informacja na temat negocjacji z Komisją Europejską, zmiany Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020.

8.11, godz. 17 - Senat - posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

8.11, godz. 17:30 - Komisja Infrastruktury - rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych (udział prezesa NIK).

8.11, godz. 17:30 - Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - rozpatrzenie Informacji Ministra Środowiska nt. strat w lasach spowodowanych tegorocznymi nawałnicami deszczu i gradobiciem w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim oraz podejmowanych działań w celu likwidacji poniesionych strat; rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli odtwarzania potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzania instrumentów zapobiegawczych.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.