PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 6 - 12 marca 2017

  • Michał Wroński    6 marca 2017 - 07:27
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 6 - 12 marca 2017
Tematem obrad Podkomisji stałej do spraw rodziny będą m.in. skutki wprowadzenia programu 500Plus. (fot. www.szczecin.uw.gov.pl)

• Podczas rozpoczynającego się w środę (8.03) posiedzenia Sejmu pod obrady wraca temat związku metropolitalnego w województwie śląskim oraz projektu ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym.
• W sejmowych komisjach posłowie dyskutować będą m.in. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, wątpliwościach interpretacyjnych co do prawa gminy do pobierania opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych, a także efektach funkcjonowania ustawy o rewitalizacji.
• Nadzwyczajne zgromadzenie ogólne Związku Powiatów Polskich przyjmie stanowiska w sprawie m.in. roli samorządu terytorialnego w państwie; dochodów jednostek samorządu terytorialnego, a także roli powiatów w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Rząd, wydarzenia krajowe i międzynarodowe z udziałem ministrów

6.03 - posiedzenie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W programie projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli oraz w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.

6.03, godz. 10 – Ministerstwo Rozwoju - konferencja „Geotermia impulsem rozwoju polskiej gospodarki”. Udział w niej weźmie Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w MR.

8.03, godz. 12 – Lublin (urząd wojewódzki) - wiceminister infrastruktury i budownictwa Andrzej Bittel weźmie udział w konferencji w związku z podpisaniem umowy na elektryfikację trasy kolejowej Lublin-Stalowa Wola.

9.03, godz. 11 – Łódź (Konferencyjno-Wystawiennicze Łódź) - wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński weźmie udział w XXIV Targach Budownictwa INTERBUD. Tematem przewodnim targów są projektowane zmiany w zakresie wspierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Senat, komisje senackie

8.03, godz. 15 – posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W programie m.in. rozpatrzenie petycji ws. zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w zakresie wyłączenia gruntów rolnych położonych w granicach miast spod działania ustawy oraz w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Sejm, komisje sejmowe

8 – 10.03 – Warszawa - 37. posiedzenie Sejmu RP. W programie obrad m.in. sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim; pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych; pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym.

7.03, godz. 12 – posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W programie pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz rozpatrzenie i zaopiniowanie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska Jana Szyszko.

7.03, godz. 14 – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W programie m.in. zmiany w składzie Podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki oraz Podkomisji stałej ds. kształcenia zawodowego.

7.03, godz. 16 – posiedzenie Podkomisji stałej do spraw rodziny. Tematem obrad będzie sytuacja dużych rodzin w Polsce i ich aktualne problemy, a także skutki wprowadzenia programu 500+ (głos zabiorą przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Związku Dużych Rodzin Trzy Plus).×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.