PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 9-15 maja 2016

  • Portalsamorzadowy.pl    9 maja 2016 - 07:15
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 9-15 maja 2016

W tym tygodniu ze świąt nietypowych wypada Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej oraz Dzień bez śmiecenia (fot.pgkpuck.pl)

Przed nami drugi tydzień maja, który otwiera Dzień Unii Europejskiej. W tym tygodniu swoje święto obchodzą pracownicy gospodarki komunalnej. Od środy do piątku obradować będą posłowie na posiedzeniu Sejmu i w komisjach. Wśród samorządowych tematów do dyskusji zaplanowane są m.in: PPP, ocenę ustawy o planowaniu przestrzennym, finansowanie oświetlenia w miejscach publicznych. Także w regionach czeka nas sporo wydarzeń między 9 a 15 maja. Jakich?
Rząd, Sejm, Senat

Rząd

10.05 - posiedzenie Rady Ministrów. W programie m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (wnioskodawca: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Sejm

11-13.05 - 18. posiedzenia Sejmu RP

11. 05 - przekazanie marszałkowi sejmu petycji w sprawie zorganizowania wystawy „Sfrunął na Śląsk Orzeł Biały” (dotyczy 95. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego).

Komisje sejmowe

9.05, godz. 11 - Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

10.05, godz.13 - Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; godz. 14 -Komisja Gospodarki i Rozwoju - rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw;

11.05 - godz. 9.30 - Komisja do Spraw Unii Europejskiej, Komisja Finansów Publicznych;

- godz. 10 - Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

- godz. 12- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży;

- godz. 14 - Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych;

- godz. 15 - Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - ocena funkcjonowania ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz kwestia jej nowelizacji, rozpatrzenie projektu inicjatywy uchwałodawczej w sprawie uczczenia rocznicy odrodzenia w Polsce samorządu terytorialnego;

- godz. 16 - Komisja Polityki Społecznej i Rodzin;

- godz. 17- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

12.05 -godz.10 - Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii ; Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej;
- godz. 12 - Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - Informacja na temat zasad realizacji projektów samorządowych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – kontynuacja;

- godz. 14.15 - Komisja Finansów Publicznych, Komisja Gospodarki i Rozwoju;

- godz. 16 - Komisja Polityki Społecznej i Rodziny - rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli świadczenia pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty; Podkomisja stała ds. finansów samorządowych - dyskusja nad propozycjami zmian ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne w zakresie finansowania przez gminy oświetlenia, znajdujących się na terenie gminy ulic, placów i dróg publicznych.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.