PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 9 – 15 stycznia 2017

  • MIW    9 stycznia 2017 - 07:19
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 9 – 15 stycznia 2017
W Sejmie ma się odbyć pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (fot. twitter.com)

• Obradować będzie Sejm i Senat. Posłowie pochylą się m.in. nad projektem ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz projektem ustawy o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy.
• Podlasie szykuje się do referendum lokalnego w sprawie budowy lotniska.
• W Sosnowcu odbędzie się przekazanie kluczy do mieszkań najzdolniejszym absolwentom szkół wyższych zamieszkujących na terenie miasta.
Senat, komisje senackie

10.01, godz. 18 – Senat (Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) – rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie pobierania opłat za postój pojazdów w strefach płatnego parkowania w soboty.

11.01-13.01 – Senat – 33. posiedzenie Senatu RP. W programie m.in. ustawa budżetowa na rok 2017, nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, ustawa o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym.

Sejm, komisje sejmowe

10.01, godz. 13 – Sejm – zebranie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego, senackiego i rządowego projektu ustaw o zmianie ustawy o finansach publicznych.

11.01 – Sejm - pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji Prawa ochrony środowiska.

11.01 – Sejm - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

11.01, godz. 10 – Sejm – posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Miłośników Ziemi Bydgoskiej. W programie Informacja prezesa PLL LOT na temat planów dotyczących połączeń lotniczych z lotniska w Bydgoszczy oraz strategii PLL LOT na najbliższe lata.

11.01, godz. 16 – Sejm (Komisja Polityki Społecznej i Rodziny ) - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

12.01, godz. 14.30 – Sejm (Komisja Ustawodawcza) - rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy. Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa.

12.01, godz. 16.30 – Sejm (Komisja Polityki Senioralnej) - informacja Ministra Zdrowia na temat wymagań dotyczących standardów usług świadczonych przez podmioty publiczne i prywatne w Zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz zasad wyceny tych świadczeń przez NFZ.

12.01, godz. 17.30 – Sejm (Komisja Infrastruktury) - rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli barier w procesie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych.

Rząd, wydarzenia krajowe i międzynarodowe z udziałem ministrów

9.01, godz. 9 – Kraków (GDDKiA) - podpisanie umowy z firmą Sveco na wykonanie Koncepcji Programowej dla Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52, z udziałem ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka. Na spotkaniu podsumowane zostaną również inwestycje i remonty na drogach krajowych Małopolski w 2016 r.

13.01, godz. 11 – Ministerstwo Zdrowia – posiedzenie Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W regionach

9.01, godz. 11 – Katowice (Międzynarodowe Centrum Kongresowe) - prezentacja programu rozwoju województwa „Kierunek Śląskie 3.0” połączona z podsumowaniem akcji „Śląskie. Tu rozmawiamy”. W konferencji udział weźmie Zarząd Województwa Śląskiego.×
KOMENTARZE (2)

  • sołtysspiczki, 2017-01-09 21:13:56

    Do Sołys: 6 lat temu wystąpiłem do Wójta o zabezpieczenie środków na prowadzenie biura sołtysa /dostarczyłem uchwałę z innej gminy która już 1996 dokonała tego/do dziś nie otrzymałem nawet długopisu i kartki papieru do ksero nie odważył sie nawet odpowiedzieć na moje pismo za to wspaniale usiłuje s...kłócić mnie z mieszkańcami gdyż udokumentowałem swoje życzenie i odważyłem się pokazać że inne gminy o wiele biedniejsze bardziej dbają o swoich sołtysów .Pieniądze wszystkiego nie załatwiają a możemy mieć taką opinię jak Radni.A może być tak jak 1939 mój dziadek za to że był sołtysem i nie chciał tworzyc kołchozów ledwo nie trafił na ;Sibir; chociaż tam mieszkał przez 9 lat jako uciekinier i powrócił1924 i wiedział jak wyglądają kołchozy.Ja uważam że zamiast pieniędzy powinni dać szacunek i możliwośc reprezentowania mieszkańców w Sądach ,urzędach ,,nie powinno być tak że Wójt reprezentuje mieszkańców w swoich sprawach jak przejęcie wspólnot gruntowych jako mienie Gromadzkie .Uważam ze najpierw trzeba zmienić ustawę o samorządach gdyż Sołtys jest traktowany jak piąte koło u wozu ja jak wchodzę do sekretariatu To Sekretarz leci i z ciekawością pyta się[a co pan znowu przyniósł] bo Wójt zawsze się spieszy i niema czasu aby przyjąć sołtysa.Dlatego najpierw powinien być szacunek a z ustawy i tak pełnimy wszystkie funkcje społecznie jak w spólkach wodnych ,ochotniczych strażach itd.  rozwiń
  • Sołys, 2017-01-09 13:55:00

    W poprzedniej kadencji sejmu był projekt aby sołtysom dać od 200 do 300 zł miesięcznie i jakoś poprzednia władza nie wyraziła zgody ,projekt nie opuścił nawet komisji. Dzisiaj bez zasięgnięcia opinii zainteresowanych (sołtysów) ktoś chce "uszczęśliwić" sołtysów na siłę.Pytanie do wnioskoda...wców pytaliście sołtysów o zgodę czy też chcecie załatwić swoje partyjne interesy. Wstyd i wy chcecie mieć poparcie wsi ?  rozwiń