PARTNER PORTALU
  • BGK

Skarbnik ma pilnować budżetu, nie wójta

  • pt    24 czerwca 2016 - 11:52
Skarbnik ma pilnować budżetu, nie wójta
Skarbnik gminy jako główny księgowy budżetu nie został przez ustawodawcę uznany za jej organ (fot.www.unfeigned.pl)

• Wojewoda wielkopolski unieważnił uchwałę w sprawie statutu gminy Opatówek, podjętą przez tamtejszą radę gminy.
• Rada postanowiła m.in. że kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje skarbnik i przedkłada informacje w tym zakresie wójtowi.
W ocenie wojewody Zbigniewa Hoffmanna regulacja ta wykracza poza zakres spraw, które rada gminy może uregulować w statucie gminy, a ponadto jest sprzeczna z art. 35 ust. 3 pkt 5 w zw. z art. 11a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Jak zaznacza wojewoda, organami gminy są wyłącznie rada gminy oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta i takiej funkcji nie można przypisać jakiemukolwiek innemu podmiotowi.

Skarbnik gminy jako główny księgowy budżetu nie został przez ustawodawcę uznany za jej organ. Powoduje to, że prawodawca miejscowy nie może nadać mu uprawnień kontrolnych w stosunku do
jednostki pomocniczej gminy – czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym.

Pracownik samorządowy powoływany

Organ nadzorczy podkreśla także, że skarbnik posiada status pracownika samorządowego, jedynie powoływanego i odwoływanego przez radę gminy i to na wniosek wójta, a sprawa zakresu czynności poszczególnych pracowników urzędu gminy, w tym skarbnika gminy, należy do jego kierownika, czyli do wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W tym zakresie przepisy nie przewidują jakichkolwiek kompetencji dla rady gminy.

Jak dodaje wojewoda, w szczególności nie przewidują możliwości bezpośredniego nakładania przez radę gminy na skarbnika gminy zadań kontrolnych w stosunku do jednostki pomocniczej gminy.

Wojewoda podkreśla także, że takie same uwagi odnieść można także kolejnego punktu zakwestionowanego statutu, w myśl którego w sesjach rady uczestniczą: wójt, sekretarz i skarbnik gminy.

W ocenie organu nadzoru regulacja ta w zakresie odnoszącym się do sekretarza i skarbnika gminy w sposób istotny narusza art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym i art. 7 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych, poprzez bezprawne wkroczenie rady gminy w kompetencje przysługujące wójtowi i nałożenie na wskazane osoby bezwzględnego obowiązku uczestniczenia w sesjach.

Jak czytamy w rozstrzygnięciu wojewody to wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest tym
podmiotem, który może wydawać polecenia służbowe, w tym polecenie uczestniczenia w sesji rady, pracownikom samorządowym zatrudnionym w urzędzie gminy, do których zalicza się skarbnik oraz sekretarz.

Statut gminy nie może ograniczać wójta w wykonywaniu ustawowo przyznanych mu kompetencji.

Wojewoda podkreśla, że rada gminy w drodze aktu prawa miejscowego nie może nałożyć obowiązku uczestniczenia w sesjach rady również na wójta.

Uczestniczenie w sesjach rady gminy jest jedynie uprawnieniem wójta jako organu przygotowującego projekty uchwał, a nie jego obowiązkiem.

Najpierw Konstytucja

Zdaniem wojewody, udzielona radzie gminy kompetencja ma dość szeroki zakres, co jednak nie oznacza dowolności w zakresie ustalania statutu gminy. Organy władzy publicznej zobligowane są do działania na podstawie i w granicach prawa.

Samodzielność rady gminy w zakresie kształtowania w drodze statutu ustroju wewnętrznego gminy może być realizowana tylko i wyłącznie w granicach ustaw.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.