PARTNER PORTALU
  • BGK

Skarga Sosnowca na zarządzenie wojewody ws. ronda im. Edwarda Gierka. Będzie wyrok WSA

  • MIW    10 kwietnia 2018 - 17:14
Skarga Sosnowca na zarządzenie wojewody ws. ronda im. Edwarda Gierka. Będzie wyrok WSA
Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzygnie skargę gminy Sosnowiec na zarządzenie zastępcze wojewody ws. ronda „im. Edwarda Gierka”.

W środę (11 kwietnia) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach rozstrzygnie skargę gminy Sosnowiec na zarządzenie zastępcze wojewody śląskiego w sprawie ronda „im. Edwarda Gierka” w Sosnowcu. W grudniu ub. roku wojewoda śląski uchylił dotychczasową nazwę ronda i nadał mu nazwę „Zagłębia Dąbrowskiego”. W opinii przedstawicieli miasta złamał przy ustawę dekomunizacyjną oraz ustawę o samorządzie gminnym.
  • Wojewoda śląski, w konsultacji z IPN, wystąpił do prezydenta Sosnowca o zmianę nazwy ronda. Wobec braku reakcji sam dokonał zmiany.
  • Sosnowiec złożył skargę na zarządzenie wojewody zarzucając, że narusza ono ustawę o samorządzie gminnym, a także ustawę dekomunizacyjną.
  • Miasto uważa, że nazwa ronda im. Edwarda Gierka nie symbolizuje komunizmu, a jedynie stanowi upamiętnienie osoby pochodzącej z Sosnowca. Powołuje się też na jednoznaczne wyniki konsultacji społecznych i słowa Jarosława Kaczyńskiego z 2010 r.

Nazwę Edwarda Gierka nadali rondu w Sosnowcu tamtejsi radni 23 maja 2002 roku. Zdaniem wojewody śląskiego nazwa ta była niezgodna z prawem, gdyż – jak można przeczytać w zarządzeniu zastępczym z 13 grudnia ub. roku - upamiętnia osobę symbolizującą komunizm, a tym samym narusza art. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

Czytaj: Dekomunizacja ulic po polsku: decyzje zastępcze i odwołania do sądu

Jak przypomniał wojewoda, Rada Miejska w Sosnowcu nie dokonała zmiany nazwy w ustawowym terminie (tj. do 2 września ub. roku), więc wystąpił on do Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o wydanie opinii dotyczącej zgodności nazwy ronda z art. 1 w/w ustawy. IPN stanął na stanowisku, że nazwa powinna zostać zmieniona i wojewoda wystąpił do prezydenta Sosnowca o podanie propozycji nowej nazwy dla ronda.

- W odpowiedzi (…) Prezydent Miasta Sosnowiec nie wskazał nowej nazwy ronda, powołując się na wyniki konsultacji społecznych (…), w których mieszkańcy opowiedzieli się za pozostawieniem dotychczasowej nazwy ronda. Wobec braku propozycji nowej nazwy ronda ze strony Miasta Sosnowiec, Wojewoda Śląski postanowił nadać mu nazwę - „Zagłębia Dąbrowskiego" – czytamy w zarządzeniu zastępczym wojewody śląskiego.

Na wspomniane zarządzenie wojewody gmina Sosnowiec złożyła skargę zarzucając, że narusza ono ustawę o samorządzie gminnym (poprzez ograniczenie niezależności i samodzielności organu uchwałodawczego w sprawowaniu władzy przy wykonywaniu zadań własnych), ustawy dekomunizacyjnej (poprzez „niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, że nazwa ronda im. Edwarda Gierka symbolizuje komunizm, podczas gdy w ocenie skarżącej dotychczasowa nazwa stanowi jedynie upamiętnienie osoby pochodzącej z Sosnowca, mającej zasługi dla rozwoju tego miasta i ma znaczenie symboliczne). W skardze miasto podnosi ponadto, że pozostawienie dotychczasowej nazwy (tj. E. Gierka) nie było wynikiem woli upamiętnienia ustroju (komunistycznego), a „odzwierciedleniem uznania wobec mieszkańców, opowiadających się za tym, aby Edward Gierek został upamiętniony w przestrzeni publicznej Sosnowca (…) co zostało wyrażone w toku konsultacji społecznych przeprowadzonych w mieście w dniach do 1 do 20 czerwca 2017 roku”. W uzasadnieniu do skargi przypomniano, że na 12 655 osób, które wzięły udział w tych konsultacjach aż 12 369 było za tym, aby Gierek został upamiętniony poprzez swoją ulicę, bądź rondo w mieście.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.